Sammansatta detaljer och hänvisningar

Här följer ett antal principritningar på sammansatta detaljer som komplement till figurerna i AMA Hus 21. Dessa ritningar är endast typlösningar som måste anpassas från fall till fall. Beteckningen RA syftar på Råd och anvisningar till AMA Hus 21. Dessa figurer måste föreskriva särskilt i beskrivningen.

Vid val av lösning måste hänsyn tas till bland annat material, taklutning och inte minst klimatiska förutsättningar. Invändiga avlopp och försänkta ränndalar är exempelvis känsliga för isbildning eller ansamling av löv och skräp. Det är också viktigt att plåtmaterialet ges nödvändig rörelsemån. Beakta rörelsebehovet där rörelser sker i flera riktningar.

Klicka på rubriken ”Sammansatta detaljer” nedan för hänvisningar. Använd förstoringsglaset för att utforska bilden.