Skriv ut

Plåt mot plåt

Figur10:13. Dubbel ståndfals. Används vid alla bandtäckningar samt vid dubbelfalsade skivtäckningar.Figur10:13. Dubbel ståndfals. Används vid alla bandtäckningar samt vid dubbelfalsade skivtäckningar.
Figur10:15. Rostfri sömsvetsad ståndfals med skyddsomvikning. Figur10:15. Rostfri sömsvetsad ståndfals med skyddsomvikning.
Figur10:17. Enkel hakfals. Används endast vid skivtäckning med stålplåt och taklutning ≥ 18° samt för att skarva lister och beslag. Figur10:17. Enkel hakfals. Används endast vid skivtäckning med stålplåt och taklutning ≥ 18° samt för att skarva lister och beslag.
Figur10:21. Hakfals med rörelsemån, ”Enkel förstorad hakfals”. Används som hakfals vid taklutning ≥30° där rörelsemån krävs. Figuren visar en knuten ståndfals. Figur10:21. Hakfals med rörelsemån, ”Enkel förstorad hakfals”. Används som hakfals vid taklutning ≥30° där rörelsemån krävs. Figuren visar en knuten ståndfals.
Figur10:23. Enkel hakfals med rörelsemån, fästbleck och drivvattenhake. Används som anslutning mellan taktäckning och fotrännor respektive vinkelrännor. Fästblecket löds på den underliggande plåten. Detta är företrädesvis möjligt på titanzink. Denna lösning rekommenderas för tak med lutning ≥18°. Beakta att fotrännor enligt AMA Hus förutsätter en taklutning ≥ 30°. Figur10:23. Enkel hakfals med rörelsemån, fästbleck och drivvattenhake. Används som anslutning mellan taktäckning och fotrännor respektive vinkelrännor. Fästblecket löds på den underliggande plåten. Detta är företrädesvis möjligt på titanzink. Denna lösning rekommenderas för tak med lutning ≥18°. Beakta att fotrännor enligt AMA Hus förutsätter en taklutning ≥ 30°.
Figur10:25. Enkel språngfals med rörelsemån. Används i första hand vid anslutning till gesimsrännor och försänkta ränndalar. Figuren visar en fotplåt som är dubbelfalsad till rännplåten. Figur10:25. Enkel språngfals med rörelsemån. Används i första hand vid anslutning till gesimsrännor och försänkta ränndalar. Figuren visar en fotplåt som är dubbelfalsad till rännplåten.
Figur10:26. Enkel språngfals med rörelsemån för rostfri plåt. Figuren visar en fotplåt som sömsvetsats till rännplåten. Figur10:26. Enkel språngfals med rörelsemån för rostfri plåt. Figuren visar en fotplåt som sömsvetsats till rännplåten.
Figur10:28. Dubbelfals i takkant och på krön. Används för att sammanfoga taktäckning eller krönbeslag med hängskivor. Denna fals ger en starkare sammanfogning än figur 10:27 . Figur10:28. Dubbelfals i takkant och på krön. Används för att sammanfoga taktäckning eller krönbeslag med hängskivor. Denna fals ger en starkare sammanfogning än figur 10:27 .
Figur10:29. Enkelfalsat prång med lodrät droppkant. Används för att sammanfoga taktäckning eller krönbeslag med skyddsbeslag, takfotslist eller sidobeslag. Figur10:29. Enkelfalsat prång med lodrät droppkant. Används för att sammanfoga taktäckning eller krönbeslag med skyddsbeslag, takfotslist eller sidobeslag.
Figur10:31 Rörfals. Används för sammanfogning av stuprör eller hörnfals på takluckor och liknande.Figur10:31 Rörfals. Används för sammanfogning av stuprör eller hörnfals på takluckor och liknande.
Figur10:32. Hörnfals. Används i hörn på luckor och invändigt vid stosanslutning.Figur10:32. Hörnfals. Används i hörn på luckor och invändigt vid stosanslutning.
Figur10:33. Slussskarv (med infästning). Används för skarvning av lister och beslag på vertikala ytor där inträngande vatten inte kan förorsaka skador. Figur10:33. Slussskarv (med infästning). Används för skarvning av lister och beslag på vertikala ytor där inträngande vatten inte kan förorsaka skador.
Figur10:35. Listskarv med tätbleck. Används vid skarvar av fönsterbleck och lister av plåtar som inte kan falsas. Figur10:35. Listskarv med tätbleck. Används vid skarvar av fönsterbleck och lister av plåtar som inte kan falsas.
Figur10:36. Överlapp med omslag och tätning. Används vid skarvning av lister och bleck där inträngande vatten inte kan förorsaka skador.Figur10:36. Överlapp med omslag och tätning. Används vid skarvning av lister och bleck där inträngande vatten inte kan förorsaka skador.
Figur10:38. Sidöverlapp som täcker en profiltopp. Används som längsgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar, i första hand på vägg. Figur10:38. Sidöverlapp som täcker en profiltopp. Används som längsgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar, i första hand på vägg.
Figur10:39. Sidöverlapp som täcker en profilbotten. Används som längsgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar på vägg. Figur10:39. Sidöverlapp som täcker en profilbotten. Används som längsgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar på vägg.
Figur10:40. Fast ändöverlapp. Används som tvärgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar på tak där rörelsemån inte krävs. Figur10:40. Fast ändöverlapp. Används som tvärgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar på tak där rörelsemån inte krävs.
Figur10:41. Rörligt ändöverlapp. Används som tvärgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar på tak där rörelsemån krävs. Figur10:41. Rörligt ändöverlapp. Används som tvärgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar på tak där rörelsemån krävs.
Figur10:42. Fast ändöverlapp. Används som tvärgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar på vägg där rörelsemån inte krävs. Figur10:42. Fast ändöverlapp. Används som tvärgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar på vägg där rörelsemån inte krävs.
Figur10:43. Rörligt ändöverlapp. Används som tvärgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar på vägg där rörelsemån krävs. Figur10:43. Rörligt ändöverlapp. Används som tvärgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar på vägg där rörelsemån krävs.
Figur10:14. Enkel ståndfals. Används endast vid skivtäckning med stålplåt och taklutning ≥ 18°. Figur10:14. Enkel ståndfals. Används endast vid skivtäckning med stålplåt och taklutning ≥ 18°.
Figur 10:16. Stående vinkelfals. Används på vägg för att markera falsindelningen.Figur 10:16. Stående vinkelfals. Används på vägg för att markera falsindelningen.
Figur10:18. Dubbel hakfals (Iskjutsfals). Används vid sammanfogning av tvärfalsar och skarvar av lister och beslag. Figur10:18. Dubbel hakfals (Iskjutsfals). Används vid sammanfogning av tvärfalsar och skarvar av lister och beslag.
Figur10:19. Enkel tvärgående hakfals ”Anslutningsfals”. Används vid enkelfalsad täckning för anslutning till ståndskivor, kringtäckningar, fotrännor med mera. Figur10:19. Enkel tvärgående hakfals ”Anslutningsfals”. Används vid enkelfalsad täckning för anslutning till ståndskivor, kringtäckningar, fotrännor med mera.
Figur10:20. Enkel tvärgående hakfals mellan dubbel eller enkelfalsad väggbeklädnad och ståndskiva. Figuren visar en knuten ståndfals på väggbeklädnaden. Figur10:20. Enkel tvärgående hakfals mellan dubbel eller enkelfalsad väggbeklädnad och ståndskiva. Figuren visar en knuten ståndfals på väggbeklädnaden.
Figur10:22. Enkel hakfals med rörelsemån och dubbelfalsad fotplåt med drivvattenhake. Används som anslutning mellan taktäckning och fotrännor respektive vinkelrännor. Denna lösning rekommenderas för tak med lutning ≥18°. Beakta att fotrännor enligt AMA Hus förutsätter en taklutning ≥ 30°. Figur10:22. Enkel hakfals med rörelsemån och dubbelfalsad fotplåt med drivvattenhake. Används som anslutning mellan taktäckning och fotrännor respektive vinkelrännor. Denna lösning rekommenderas för tak med lutning ≥18°. Beakta att fotrännor enligt AMA Hus förutsätter en taklutning ≥ 30°.
Figur10:24. Dubbel tvärgående fals, ”Anslutningsfals”. Används vid dubbelfalsad täckning för anslutning till ståndskivor, kringtäckningar, fotrännor med mera. Denna fals kan inte skjutas samman såsom figur 10:18 utan måste falsas samman steg för steg på plats. Figur10:24. Dubbel tvärgående fals, ”Anslutningsfals”. Används vid dubbelfalsad täckning för anslutning till ståndskivor, kringtäckningar, fotrännor med mera. Denna fals kan inte skjutas samman såsom figur 10:18 utan måste falsas samman steg för steg på plats.
Figur10:27. Stående vinkelfals i takkant och på krön. Används för att sammanfoga taktäckning eller krönbeslag med hängskivor. Figur10:27. Stående vinkelfals i takkant och på krön. Används för att sammanfoga taktäckning eller krönbeslag med hängskivor.
Bild 10:9. Fotränna med stomme. På bilden syns dubbel ståndfals, dubbel anslutningsfals, dubbel hakfals samt slusskarv. Foto: Torbjörn OsterlingBild 10:9. Fotränna med stomme. På bilden syns dubbel ståndfals, dubbel anslutningsfals, dubbel hakfals samt slusskarv. Foto: Torbjörn Osterling
Figur10:30. Dubbel språngfals med ankantning. Används för att sammanfoga taktäckning eller krönbeslag med skyddsbeslag, takfotslist eller sidobeslag. Denna fals ger en starkare sammanfogning än figur 10:29. Figur10:30. Dubbel språngfals med ankantning. Används för att sammanfoga taktäckning eller krönbeslag med skyddsbeslag, takfotslist eller sidobeslag. Denna fals ger en starkare sammanfogning än figur 10:29.
Bild 10:10. Fotrännor används på tak med lutning större än 1:1,7 (30°.) Under vissa förutsättningar kan fotrännor monteras på tak med lutning ner till 1:3 (18°). Se RA Hus. Foto: Torbjörn OsterlingBild 10:10. Fotrännor används på tak med lutning större än 1:1,7 (30°.) Under vissa förutsättningar kan fotrännor monteras på tak med lutning ner till 1:3 (18°). Se RA Hus. Foto: Torbjörn Osterling
Figur10:34. Slusskarv med tätbleck. Används för skarvning av lister och beslag på vertikala ytor där inträngande vatten kan förorsaka skador. Figur10:34. Slusskarv med tätbleck. Används för skarvning av lister och beslag på vertikala ytor där inträngande vatten kan förorsaka skador.
Figur10:37. Sidöverlapp som täcker två eller flera profiltoppar. Används som längsgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar, i första hand på tak. Figur10:37. Sidöverlapp som täcker två eller flera profiltoppar. Används som längsgående skarv mellan trapetsprofilerade plåtar, i första hand på tak.
Bild 10:11. Slusskarvade kassetter och lister av rostfri stålplåt på fasad.   Foto: Torbjörn OsterlingBild 10:11. Slusskarvade kassetter och lister av rostfri stålplåt på fasad. Foto: Torbjörn Osterling
Bild 10:12. Profilerad plåt skarvas med sid- och ändöverlapp. I överlapp på tak anbringas tätning. Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar! Foto: Gasell Profil AB. Bild 10:12. Profilerad plåt skarvas med sid- och ändöverlapp. I överlapp på tak anbringas tätning. Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar! Foto: Gasell Profil AB.
Bild 10:13. Plåttakpannor skarvas på samma sätt som profilerad plåt. Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar! Foto: Gasell Profil AB. Bild 10:13. Plåttakpannor skarvas på samma sätt som profilerad plåt. Följ alltid tillverkarens monteringsanvisningar! Foto: Gasell Profil AB.