Skriv ut

Plåt mot överläggsplattor

Figur 10:58. Vinge över takpannor nitad i kontinuerligt fästbleck. Figur 10:58. Vinge över takpannor nitad i kontinuerligt fästbleck.
Figur10:59. Vinge över och längs profilerad plåt med tätning. Figur10:59. Vinge över och längs profilerad plåt med tätning.
Figur10:60. Vinge över och tvärs profilerad plåt med tätning. Figur10:60. Vinge över och tvärs profilerad plåt med tätning.
Figur10:62. Anslutning av takpannor eller trapetsprofilerad plåt till fotränna, fotplåt eller vinkelränna vid utförande på vattenavledande underlagstak. Figur10:62. Anslutning av takpannor eller trapetsprofilerad plåt till fotränna, fotplåt eller vinkelränna vid utförande på vattenavledande underlagstak.
Figur10:64. Avslutning av profilerad plåt vid takfot med fotplåt där underlagstak saknas. Figur10:64. Avslutning av profilerad plåt vid takfot med fotplåt där underlagstak saknas.
Figur10:66. List mellan profilerade plåtar på vägg. Figur10:66. List mellan profilerade plåtar på vägg.
Figur10:68. Inskottsbitar vid skiffertäckning mot vägg. Figur10:68. Inskottsbitar vid skiffertäckning mot vägg.
Figur10:69. Inskottsbitar vid skiffertäckning mot plåtbeslag. Figur10:69. Inskottsbitar vid skiffertäckning mot plåtbeslag.
Bild 10:17. Sidobeslag med vinge på krön på takpannetak. Lägg märke till avledaren på krönbeslaget.Bild 10:17. Sidobeslag med vinge på krön på takpannetak. Lägg märke till avledaren på krönbeslaget.
Bild 10:18. Vinge över takpannetak på framstycke till skorstensbeslag kompletterad med ett profilklippt beslag.Bild 10:18. Vinge över takpannetak på framstycke till skorstensbeslag kompletterad med ett profilklippt beslag.
Figur10:61. Anslutning av takpannor eller trapetsprofilerad plåt till vinkelränna vid utförande på vattenavledande underlagstak.Figur10:61. Anslutning av takpannor eller trapetsprofilerad plåt till vinkelränna vid utförande på vattenavledande underlagstak.
Figur10:63. Anslutning av profilerad plåt till vinkelränna eller ränndal där underlagstak saknas. Figur10:63. Anslutning av profilerad plåt till vinkelränna eller ränndal där underlagstak saknas.
Figur10:65. List eller beslag över profilerad plåt med lodrät droppkant och kontinuerligt fästbleck. Figur10:65. List eller beslag över profilerad plåt med lodrät droppkant och kontinuerligt fästbleck.
Figur10:67. Uppdragning av beslag med drivvattenhake bakom profilerad plåt.Figur10:67. Uppdragning av beslag med drivvattenhake bakom profilerad plåt.
Bild 10:19. Anslutning av skiffer mot plåt. Bild 10:19. Anslutning av skiffer mot plåt.