Skriv ut

Plåt mot betong, puts, murverk eller trä

Figur10:53. Putskant med hakklammer. Figur10:53. Putskant med hakklammer.
Figur10:55. Uppdragning bakom fasadbeklädnad av träpanel, överläggsplattor eller motsvarande. Infästning görs med klammer i drivvattenhaken.Figur10:55. Uppdragning bakom fasadbeklädnad av träpanel, överläggsplattor eller motsvarande. Infästning görs med klammer i drivvattenhaken.
Figur10:57. Ankantning mot fönsterkarm. Används som alternativ infästning av fönsterbleck och liknande.Figur10:57. Ankantning mot fönsterkarm. Används som alternativ infästning av fönsterbleck och liknande.
Figur10:54. Hake i fog vid murverk eller betong. Figur10:54. Hake i fog vid murverk eller betong.
Figur10:56. Inslagskant i spår. Används som anslutning mellan plåt och trä.Figur10:56. Inslagskant i spår. Används som anslutning mellan plåt och trä.
Bild 10:16. Trappad täcklist ansluten till murverk med hake i fog. Bild 10:16. Trappad täcklist ansluten till murverk med hake i fog.