Skriv ut

Infästning av plåt

Figur10:45. Klammer i dubbel ståndfals. För att möjliggöra rörelser i plåttäckningen används glidklammer. Se kapitel 8 ”Rörelser och rörelsefogar”. Figur10:45. Klammer i dubbel ståndfals. För att möjliggöra rörelser i plåttäckningen används glidklammer. Se kapitel 8 ”Rörelser och rörelsefogar”.
Figur10:46. Rörlig klammer i sömsvetsad rostfri ståndfals. För att möjliggöra rörelser i plåttäckningen används glidklammer. Se kapitel 8 ”Rörelser och rörelsefogar”. Figur10:46. Rörlig klammer i sömsvetsad rostfri ståndfals. För att möjliggöra rörelser i plåttäckningen används glidklammer. Se kapitel 8 ”Rörelser och rörelsefogar”.
Figur10:48. Klammer eller fästbleck omvikt över fri plåtkant. Används som infästning av ankantade lister och beslag. Figur10:48. Klammer eller fästbleck omvikt över fri plåtkant. Används som infästning av ankantade lister och beslag.
Figur10:52. Synlig infästning med skruv. Används där det inte finns risk för att inträngande vatten förorsakar skador.Figur10:52. Synlig infästning med skruv. Används där det inte finns risk för att inträngande vatten förorsakar skador.
Bild 10:14 Infästning av smygbeslag vid fönster med klammer omvikt över fri plåtkant.  Foto: Torbjörn Osterling Bild 10:14 Infästning av smygbeslag vid fönster med klammer omvikt över fri plåtkant. Foto: Torbjörn Osterling
Figur10:44. Klammer i enkel ståndfals. Figur10:44. Klammer i enkel ståndfals.
Figur10:47. Hakklammer. Används som infästning i hakfalsar och drivvattenhakar. Figur10:47. Hakklammer. Används som infästning i hakfalsar och drivvattenhakar.
Figur10:49. Kontinuerligt fästbleck. Används som dold infästning av fria plåtkanter. Figur10:49. Kontinuerligt fästbleck. Används som dold infästning av fria plåtkanter.
Figur10:50. Fästbleck med nit. Används företrädesvis vid infästning av lister och bleck på fasader. Figur10:50. Fästbleck med nit. Används företrädesvis vid infästning av lister och bleck på fasader.
Figur10:51. Trådklammer. Används som infästning av lister och beslag på fasad.Figur10:51. Trådklammer. Används som infästning av lister och beslag på fasad.
Bild 10:15 Infästning av fönsterbleck med trådklammer före putsning av fasaden. Trådklammer ska utföras som figur 10:51.  Foto: Torbjörn OsterlingBild 10:15 Infästning av fönsterbleck med trådklammer före putsning av fasaden. Trådklammer ska utföras som figur 10:51. Foto: Torbjörn Osterling