Skriv ut

Enskilda detaljer

Här följer en sammanställning över de flesta förekommande falsar, skarvar, anslutningar och infästningar för plåtmaterial i olika former. Av illustrationstekniska skäl är figurerna principiella och inte skalenliga.

Innehåll