Skriv ut

Varför behövs underlag för plan plåt?

Plan plåt, eller slät plåt som den också ofta benämns, är ett tunt material och kräver därför regelmässigt ett stabilt och fast underlag  för att ge plåtslagaren möjlighet att utföra ett arbete med fullgott resultat.

Med ett fast underlag skapas möjligheter för infästning av klammer och förutsättning att slå till falser. En annan viktig detalj är att skapa fall för att vatten inte ska stå kvar på taket eller i anslutning till detaljer.

Till skillnad mot profilerad plåt kan inte en plan plåt ta upp några laster vilket också innebär att underlaget behövs för att bära laster.

Behovet av underlag gäller även vid detaljer, anslutningar med mera. Här krävs väl genomtänkta lösningar såväl från teknisk som estetisk synpunkt.

Det är också viktigt att underlaget är jämnt. Ojämnheter kan annars lätt avteckna sig i den färdiga täckningen eller beklädnaden. Den plåtkvalitet som används för taktäckningar och väggbeklädnader är mjuk för att falsningsarbetet ska bli bra. Plåten kan vid belastningar till exempel vid gångtrafik eller snölast på taket tryckas ner mot underlaget. Ojämnheter eller uppstickande fästdon kan då ge avtryck i plåten. I värsta fall kan det gå hål i plåten och dessutom blir ytan ful. Uppstickande föremål i underlaget kan också skada plåten när den på grund av temperaturförändringar rör sig fram och tillbaka.

Dåligt islagna pappspikar kan med tiden krypa upp ur virket. Risken kan vara svår att bedöma och beror på underlagets beskaffenhet, fukt- och temperaturrörelser samt spikdimensionen. En för kort spik kryper lättare upp ur underlaget än en spik som har rätt längd. Ett spikhuvud som trycks upp i plåten kan haka fast i intryckningen och därigenom dras upp ur underlaget när plåten rör sig.

Många gånger krävs också att ett plåtbeslag ska ha lutning, till exempel krönbeslag och fönsterbleck. Även dessa detaljer kräver ett stabilt och jämnt underlag. Detaljlösningar med i det närmaste frihängande eller fribärande plåt ger inte en fullgod funktion. Under sådana förutsättningar finns det stor risk att plåten lossnar, trampas sönder eller skadas på annat sätt.

Bilderna 6:6 och 6:7 visar ett exempel på underlag (stomme) för inklädnad av ett spirfundament på Stockholms stadshus. Inklädnaden byts på grund av röta i den gamla stommen. Exemplet visar också på behovet av luftning av olika konstruktioner. Det är inte alltid rätt – eller tillräckligt – att enbart använda impregnerat virke som underlag för plåten. Skydd mot röta ska i första hand åstadkommas genom ett konstruktivt träskydd, vilket ska beaktas vid projekteringen. Detta skydd kan sedan kompletteras genom att virket rötskyddas.

Bild 6:1. Plan plåt erfordrar ett fast underlag för infästning av klammer samt ge möjlighet att slå till falser.Bild 6:1. Plan plåt erfordrar ett fast underlag för infästning av klammer samt ge möjlighet att slå till falser.
Bild 6:6. Avtryck i plåten som orsakats av bristfälligt islagen pappspik i underlagstäckningen. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:6. Avtryck i plåten som orsakats av bristfälligt islagen pappspik i underlagstäckningen. Foto: Torbjörn Osterling.
Figur 6:1. Underlag under fönsterbleck. Av figuren framgår även fuktskydd som kan vara en del av sekundär tätning. Se även figur 6:2. Figur AMA JT-.521/2 i AMA Hus 21. Figur 6:1. Underlag under fönsterbleck. Av figuren framgår även fuktskydd som kan vara en del av sekundär tätning. Se även figur 6:2. Figur AMA JT-.521/2 i AMA Hus 21.
Figur 6:2. Dränerande fästbleck för fönsterbleck. Av figuren framgår även fuktskydd som kan vara en del av sekundär tätning. Figur AMA JT-.521/4 i AMA Hus 21. Figur 6:2. Dränerande fästbleck för fönsterbleck. Av figuren framgår även fuktskydd som kan vara en del av sekundär tätning. Figur AMA JT-.521/4 i AMA Hus 21.
Bild 6:2.. Det stabila underlaget ger plåtslagaren de förutsättningar som behövs för att inklädnaden ska bli slät och jämn. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:2.. Det stabila underlaget ger plåtslagaren de förutsättningar som behövs för att inklädnaden ska bli slät och jämn. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 6:3. Uppbyggnad av underlag (stomme) för inklädnad. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:3. Uppbyggnad av underlag (stomme) för inklädnad. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 6:4. Underlag för plan plåt behövs för infästning av klammer. Klammerna fästs till underlaget och viks sedan in i ståndfalsen. På bilden visas en rörlig klammer som medger att plåten kan röra sig i förhållande till underlaget. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:4. Underlag för plan plåt behövs för infästning av klammer. Klammerna fästs till underlaget och viks sedan in i ståndfalsen. På bilden visas en rörlig klammer som medger att plåten kan röra sig i förhållande till underlaget. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 6:5. Pappspik som står upp ger lätt avtryck i den plana plåten. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:5. Pappspik som står upp ger lätt avtryck i den plana plåten. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 6:7. Fönsterbleck med stabilt underlag och bra lutning ger förutsättningar för att inte fönster och fasad ska skadas av inträngande vatten. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:7. Fönsterbleck med stabilt underlag och bra lutning ger förutsättningar för att inte fönster och fasad ska skadas av inträngande vatten. Foto: Torbjörn Osterling.