Skriv ut

Olika typer av underlag

Falsad plåt kan i princip läggas på alla typer av fasta underlag. Mest förekommande är underlagsspont eller plywood som täcks med underlagstäckning.

Vid krön, murar, fasadutsmyckningar och fönster förekommer även bruksavjämningar. Under vissa förutsättningar kan hård mineralull liksom olika typer av plåt- och stålunderlag användas. Vid betong blir infästningarna arbetskrävande att göra eftersom borrning och pluggning krävs. Motsvarande gäller även vid murverk av tegel, betong eller kalksandsten. Lättbetong kan också användas som underlag. Plåt ska dock inte läggas direkt på betong eller lättbetong.

Underlagstäckningen ska i första hand skydda underliggande konstruktioner från inträngande vatten under byggtiden. Senare ska underlagstäckningen även kunna fungera som ett kondensskydd under plåten. Vid titanzinkplåt måste behovet av kondensskydd och väl luftade konstruktioner särskilt beaktas. Vid lutningar under 1:5 (11,3°) används därför en speciell typ av distansbildande matta under titanzinkplåt, se bild 6:9.

Förr var det vanligt att plåten lades direkt på en glespanel utan underlagstäckning. Detta förutsatte dock att vinden var rymlig och väl ventilerad. Utförandet med att lägga plåt direkt på glespanel förekommer bland annat i Finland och Tyskland. Ofta är dock konstruktionen uppbyggd med i princip två tak.

Vid väggbeklädnader är behovet av underlagstäckning något mindre, men utgör naturligtvis ett bra skydd av underliggande konstruktion under byggtiden. Därför är den allmänna rekommendationen att ha underlagstäckning även vid väggbeklädnader, Det går inte heller att bortse från nödvändigheten av ett kondensskydd vid väggbeklädnader, beroende på konstruktionens utformning och luftning.

Bild 6:8. Taktäckning av plan plåt bör alltid ske på underlag som täcks med underlagstäckning oavsett plåtmaterial. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:8. Taktäckning av plan plåt bör alltid ske på underlag som täcks med underlagstäckning oavsett plåtmaterial. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 6:9. Underlagstäckning används även bakom en väggbeklädnad av plan plåt. Foto: Stefan Lardner.Bild 6:9. Underlagstäckning används även bakom en väggbeklädnad av plan plåt. Foto: Stefan Lardner.
Bild 6:10. Under titanzinkplåt används vid taklutningar under 1:5 (11,3 grader) en särskild typ av ventilerande matta. På marknaden finns olika typer av mattor. Foto: Rheinzink.Bild 6:10. Under titanzinkplåt används vid taklutningar under 1:5 (11,3 grader) en särskild typ av ventilerande matta. På marknaden finns olika typer av mattor. Foto: Rheinzink.