Skriv ut

Underlagstäckning

Med hänsyn till de problem som kan uppstå vid ojämnheter i underlaget har under de senaste åren diskuterats hur underlagstäckning under plåt ska fästas på bästa sätt.

Idag rekommenderas pappspik som infästning. Vidare ska spikning alltid ske i dolt överlapp. Därigenom undviks nästan helt risken att spikhuvuden ska kunna tryckas upp i plåten.

Fram till i slutet av 1970-talet användes nästan uteslutande YAL-papp som underlagstäckning under plan plåt. Det är en papp som bygger på asfaltimpregnerad lump. Det är en förhållandevis stadig papp men den är hygroskopisk – tar upp vatten – varför den pappen anses olämplig och inte längre används.

Som ett alternativ till YAL-pappen har ofta YAM 2000 använts. YAM-pappen är emellertid relativt sladdrig och har låg rivhållfasthet varför även den är mindre lämplig att använda som underlagstäckning under plåt. Det finns ofta en stor risk att det uppstår skador under byggtiden på en YAM-papp, särskilt om det är många som vistas på taket

En bra byggpapp under plåt är en papp som har en stomme av polyesterfilt eller polyesterväv. En YAP 2500 har uppskattningsvis 5 gånger så stor rivhållfasthet som YAM 2000 och 7 gånger så stor brottöjning.

Underlagstäckningar beskrivs i avsnitt JS i AMA Hus. I AMA Hus 21 används ”Underlagstäckning” som ett samlande begrepp för ”Byggpapp” och ”Underlagsduk”. Som byggpapp räknas till exempel YAP 2200 eller YEP 2500. Även YEP 3500 används där höga krav ställs på underlagstäckningen.

Byggpappen kan läggas med våderna antingen parallellt eller vinkelrätt mot takfallet. Skarvarna ska utföras med ett minsta överlapp på 80 mm och skarvklistring ska alltid ske om våderna läggs i takfallets riktning. Vid en taklutning som är mindre än 1:3 (18,4°) ska skarvklistring alltid ske oavsett hur våderna läggs. Det finns även produkter som läggs parallellt med takriktningen där taklutningen förutsätts vara minst 1:3 (18,4°).

Idag finns på marknaden flera särskilt framtagna sorter av underlagstäckningar för att användas under plan plåt. Pappen är sandfri, som sluter tätt runt klammerskruvarna, har fasade kanter för inklistring samt en öppentid på 12 månader. Med öppentid avses den tid byggpapp kan ligga oskyddad för UV-strålning. Andra typer av byggpapp har endast 90 dagars öppentid. Dessa produkter räknas som underlagsdukar och beskrivs i AMA Hus 21 i JSB.41 med underliggande koder och rubriker.

I JSB.6 med underliggande koder och rubriker i AMA Hus 21 finns detaljutföranden av underlag på underlagsspont eller dylikt med underlagstäckning eller underlagsduk för överläggsplattor och plan plåt på yttertak.

Till exempel ska evakueringsrör av gummimanschett monteras enligt de anvisningar som finns i AMA Hus 21 JSB.62 och figur AMA Hus 21 JSB.62/2. Se figur 6:5 och bild 6:12.

Tabell 6:1. Tabell AMA JSB.41/1 i AMA Hus 21. Beakta att under plan plåt krävs underlagsduk i klass UD1. Ytvikten ska vara minst 1 800 g/m2.Tabell 6:1. Tabell AMA JSB.41/1 i AMA Hus 21. Beakta att under plan plåt krävs underlagsduk i klass UD1. Ytvikten ska vara minst 1 800 g/m2.
Figur 6:3. Enligt JSB.214 – UT Typ 215 – i AMA Hus 21 med YEP 2500 som byggpapp. Spikning i dolt överlapp framgår också. <br />
© AB Svensk Byggtjänst.Figur 6:3. Enligt JSB.214 – UT Typ 215 – i AMA Hus 21 med YEP 2500 som byggpapp. Spikning i dolt överlapp framgår också.
© AB Svensk Byggtjänst.
Bild 6:11. Under plan plåt används byggpapp dels som ett skydd under byggtiden dels som ett senare kondensskydd. Skarvar på papp ska snedskäras för att undvika att vatten ska ledas in i överlappen. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:11. Under plan plåt används byggpapp dels som ett skydd under byggtiden dels som ett senare kondensskydd. Skarvar på papp ska snedskäras för att undvika att vatten ska ledas in i överlappen. Foto: Torbjörn Osterling.
Figur 6:4. Enligt JSB.412 – UT Typ 412 – i AMA Hus 21 med underlagsduk klass UD 1. Spikning i dolt överlapp framgår också. <br />
© AB Svensk Byggtjänst.Figur 6:4. Enligt JSB.412 – UT Typ 412 – i AMA Hus 21 med underlagsduk klass UD 1. Spikning i dolt överlapp framgår också.
© AB Svensk Byggtjänst.
Figur 6:5. Figur JSB.62/2 i AMA Hus 21.<br />
© AB Svensk Byggtjänst.Figur 6:5. Figur JSB.62/2 i AMA Hus 21.
© AB Svensk Byggtjänst.
Bild 6:12. Exempel på gummimanschett som kan användas vid evakueringsrör för att säkerställa <br />
täthet under byggtiden och innan taktäckningen är färdigställd. Foto: Torbjörn Osterling.<br />
Bild 6:12. Exempel på gummimanschett som kan användas vid evakueringsrör för att säkerställa
täthet under byggtiden och innan taktäckningen är färdigställd. Foto: Torbjörn Osterling.