Skriv ut

Underlag vid trapetsprofilerad plåt eller kassetter

 

Den profilerade plåten och även kassetter av olika slag har genom sin utformning en helt annan styvhet än den plana plåten.

Infästning av profilerad plåt på tak eller vägg sker normalt till reglar eller balkar av trä eller stål. Detsamma gäller även för kassetter på vägg. Detta innebär att det inte ställs samma krav på underlagets jämnhet. Däremot är det naturligtvis viktigt att underlaget är plant för att inte den färdiga ytan ska bli buktig. Buktigheten är i detta sammanhang i huvudsak en estetisk fråga.

I de fall särskilda krav ställs på jämnheten på den färdiga ytan kan till exempel för väggbeklädnader användas reglar/upplag som medger justering.

Eftersom trapetsprofilerad plåt skarvas med överlapp såväl i sidled som i längdled kan inte skarvarna ges en sådan utformning att de kan motstå vattentryck. Mot den bakgrunden kan det många gånger finnas skäl att även ha ett vattenavledande underlagstak på samma sätt som vid taktäckningar med takpannor av tegel eller betong. Även om överlappen mellan plåtarna tätas med olika typer av tätningsmedel kan det inte uteslutas att ett vattenavledande underlagstak behövs. Ett vattenavledande underlagstak kan utföras med folie, duk eller dylikt. Även underlagstak av board kan användas. Det förekommer även att profilerad plåt monteras på underlagstäckt underlagsspont men med läkt av trä eller stål på motsvarande sätt som vid takpannor.

Figur 6:10. Trapetsprofilerad plåt fästs till reglar eller balkar. Figur: Plannja.Figur 6:10. Trapetsprofilerad plåt fästs till reglar eller balkar. Figur: Plannja.
Figur 6.11. Genom att använda justerbara upplag kan ojämnheter i den bakomliggande konstruktionen rättas till för att den färdiga ytan ska bli slät.Figur 6.11. Genom att använda justerbara upplag kan ojämnheter i den bakomliggande konstruktionen rättas till för att den färdiga ytan ska bli slät.
Bild 6:25. Kassetter monteras ofta till reglar av stål. Beroende på utformning kan såväl dold som synlig infästning förekomma. Foto: Gasell Profil AB.Bild 6:25. Kassetter monteras ofta till reglar av stål. Beroende på utformning kan såväl dold som synlig infästning förekomma. Foto: Gasell Profil AB.