Skriv ut

Kondensskydd vid trapetsprofilerad plåt

 

I byggnader eller utrymmen där det finns risk att vatten kan fällas ut på plåtens undersida kan åtgärder behöva vidtas för att förhindra droppbildning.

Av det skälet kan det också finnas skäl att använda ett vattenavledande underlagstak under en trapetsprofilerad plåt. I stället för att ta hand om eventuell droppbildning med ett vattenavledande underlagstak kan även plåten förses med en kondensbeläggning på undersidan. Kondensbeläggningen kan på så sätt anses vara en del av underlaget och måste dimensioneras för de fuktpåkänningar som kan uppstå.

En fuktupptagande beläggning bör dimensioneras för förväntade påfrestningar. Det är också viktigt att en kondensbeläggning på undersidan av en plåt inte innebär att ventilationsbehovet minskar. Kondensbeläggningen tar endast upp fukt tillfälligt. En god ventilation behövs alltid för att upptagen fukt ska kunna ventileras bort när förhållandena blir sådana att kondens inte längre behöver bindas i kondensbeläggningen.

För att en kondensbeläggning inte ska medföra att vatten sugs upp i överlapp måste också beläggningen tas bort i överlappen liksom vid språng. Detta kan ske antingen vid tillverkningen genom att dessa delar av plåten maskas av eller genom att beläggningen tas bort vid monteringen. Ett alternativ till att ta bort beläggningen är att beläggningen skyddas med lack eller dylikt.

Vid väggbeklädnader är fasaderna normalt utformade med luftning och dränering varför det inte behövs något kondensskydd.

Bild 6:26. En trapetsprofilerad plåt utan (till vänster)respektive med (till höger) kondensskydd. Bilden är hämtad från nätet. Fotograf okänd.Bild 6:26. En trapetsprofilerad plåt utan (till vänster)respektive med (till höger) kondensskydd. Bilden är hämtad från nätet. Fotograf okänd.