Skriv ut

Skorstensränna – fall bakom hinder

Vid alla hinder där vatten kan bli stående bakom hindret ska skorstensränna utföras.

Många gånger krävs kompletteringar i form av uppregling, inbrädning eller plywood som underlag för plåten. Vid mindre hinder kan skorstensrännan göras i plåten. Saknas underlag finns risk att plåten kan trampas sönder.

Ett annat sätt än att använda skorstensränna för att avleda vatten bakom ett hinder kan vara att snedställa hindret något. Detta är ett utförande som är vanligt i till exempel Finland när det gäller takluckor. Exempel finns även i Sverige men de är relativt ovanliga.

Figur 6:6. Vid skorstensränna behövs ofta kompletterande underlag. <br />
Figur AMA Hus 21 JT-. 27 /1. © AB Svensk Byggtjänst.Figur 6:6. Vid skorstensränna behövs ofta kompletterande underlag.
Figur AMA Hus 21 JT-. 27 /1. © AB Svensk Byggtjänst.
Bild 6:17. Skorstensrännan innebär att vatten inte kan bli stående kvar bakom hindret. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:17. Skorstensrännan innebär att vatten inte kan bli stående kvar bakom hindret. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 6:18. Snedställd skorsten gör att vatten lätt kan rinna förbi skorstenen. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:18. Snedställd skorsten gör att vatten lätt kan rinna förbi skorstenen. Foto: Torbjörn Osterling.