Skriv ut

Underlag vid detaljer

Vid detaljer, anslutningar med mera krävs ofta kompletterande underlag för plåtbeslag av olika slag.

Utformningen är beroende av plåtmaterial, infästningsmetod samt detaljens utformning. Krön och motsvarande måste ges lutning för att förhindra kvarstående vatten. Det är viktigt att detaljlösningarna är väl genomtänkta innan de kommer till utförande annars är risken stor att den färdiga lösningen inte blir bra.

Rännstommar av trä utförs bland annat till gesimsrännor, fotrännor och försänkta ränndalar. Vanligtvis görs detta av impregnerat virke men det är inte nödvändigt om utförandet är sådant att konstruktionen är väl luftad. Underlaget (stommen) krävs för att tvärfalserna i rännplåten ska kunna slås till på ett tillfredsställande sätt. Mjuka underlag kan av den anledningen inte användas som underlag för ränndalar av falsad plåt.

För gesimsrännor och försänkta ränndalar bör stommar utföras av minst 30 mm spontat virke. Rännorna görs med dubbel botten, där lutningen normalt görs i den övre.

Bärningen av rännorna måste dimensioneras från fall till fall beroende på förväntade belastningar, ränndimension med mera. Ränndalar ska alltid kompletteras med ett tätskikt av hög kvalitet.

Fotrännor kan utföras utan stomme eller med stomme. Utförandet utan stomme används bara vid metalliserad stålplåt. Aluminiumplåt, kopparplåt, rostfri stålplåt och titanzinkplåt är mjukare material än metalliserad stålplåt. Till fotrännor vid täckning av dessa material måste därför stomme av trä användas. Alternativt kan kontinuerliga stöd av till exempel rostfri stålplåt användas i stället för konsolkrokar och trästomme. I snörika trakter bör fotrännor vara försedda med stomme oavsett plåtmaterial.

Fotrännsstommen kompletteras normalt med metallförstärkning i form av konsolkrok eller traditionell fotrännskrok. För att få tillräcklig infästning av krok och stomme kan många gånger förstärkning av underlaget behöva göras. Detta måste beaktas vid projekteringen och detaljutformningen. Vid långa och branta takfall kanske inte förstärkning med trä är tillfyllest. Ett alternativ är då att krokarna fästs med genomgående skruv förstärkt med vinkelstål på undersidan.

Figur 6:7. Fotränna med stomme. Figur AMA Hus 21 JT-.21/2. © AB Svensk Byggtjänst.Figur 6:7. Fotränna med stomme. Figur AMA Hus 21 JT-.21/2. © AB Svensk Byggtjänst.
Figur 6:8. Gesimsränna. Här framgår uppbyggnaden. Figur AMA Hus 21 JT-.24/1. © AB Svensk Byggtjänst.Figur 6:8. Gesimsränna. Här framgår uppbyggnaden. Figur AMA Hus 21 JT-.24/1. © AB Svensk Byggtjänst.
Bild 6:19. Träuppbyggnad bakom brandgasventilator som underlag för skorstensränna. Den färdiga skorstensrännan finns på foto 6:17.Bild 6:19. Träuppbyggnad bakom brandgasventilator som underlag för skorstensränna. Den färdiga skorstensrännan finns på foto 6:17.
Bild 6:20. Stomme för och infästning av fotränna av kopparplåt. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 6:20. Stomme för och infästning av fotränna av kopparplåt. Foto: Torbjörn Osterling.