Skriv ut

Vanliga skadeställen på tak

Det ställs helt naturligt stora krav på den som ska göra underhållskontroll av ett tak för att klarlägga behov av lämpliga underhållsåtgärder.

Dels måste man klara av kontrollen rent praktiskt – det vill säga hur man arbetar på taket – dels tekniskt. En takkontroll går inte att göra genom att enbart titta ut genom en taklucka.

Tillsynen av taken är en nödvändighet för att undvika onödiga och överraskande skador på ett tak. Vid tillsynen kontrolleras takets kondition, detaljer undersöks och rengöring görs vid behov.

Det främsta syftet med tillsynen är att det i ett tidigt skede ska gå att upptäcka om en skada inträffat eller om det skett förändringar som innebär att en mera omfattande insats krävs.

I det fortsatta redovisas vad som bör ingå i en underhållskontroll av tak. Sammanställningen redovisas i samma ordning som det protokoll som används av medlemmar som tillhör Plåt & Ventföretagen och i anslutning till serviceavtal för underhållskontroll av tak.

Bilderna redovisar även exempel på hur det kan se ut på dåligt underhållna tak.

Bild 12:2. Underhåll och kontroll av tak kan inte göras genom att enbart titta ut från takluckan. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:2. Underhåll och kontroll av tak kan inte göras genom att enbart titta ut från takluckan. Foto: Torbjörn Osterling.
Figur12:1. Det krävs både takvana och rätt utrustning när takkontrollen ska göras. Figuren kommer från Branschstandard för taksäkerhet.Figur12:1. Det krävs både takvana och rätt utrustning när takkontrollen ska göras. Figuren kommer från Branschstandard för taksäkerhet.