Skriv ut

Olika underhållsåtgärder

Underhåll av tak kan omfatta många olika åtgärder och med olika omfattning.

Omfattningen beror dels på takmaterialet och takutformningen dels av miljön och hur underhållet har skötts tidigare.

I stort kan underhållet delas in i tre delar:

  • Tillsyn, kontroll, rengöring
  • Underhåll i form av målning och mindre reparationer
  • Omtäckning och/eller eventuell ombyggnad av taket.

En underhållsplan för taket bör innehålla ovanstående delar och resurser måste sättas av för genomförandet. När det till exempel har gått 10 – 15 år bör man undersöka om en färgbelagd plåt måste målas om, och om det dröjer för länge kan det innebära att kostnaderna blir betydligt större än planerat på grund av att en större insats krävs. Äldre färgbeläggningar såsom Plastisol och platsmålad plåt kan kräva tätare tillsyn. Syftet med ett regelbundet underhåll av taket är att få längsta möjliga såväl estetiska som tekniska livslängd till en så låg kostnad som möjligt.