Skriv ut

När ska underhållskontroll utföras? (checklista för kontroll)

Underhållskontroll bör ske minst en – helst två – gånger per år och under is- och snöfri säsong.

Vissa tak kräver kanske kontroll endast vartannat år beroende på utformning, närhet till skog eller pannskorstenar eller andra anordningar som kan förorsaka lokala angrepp. Plåtmaterialet kan också styra hur ofta kontrollen behöver göras.

Fig 12:2. Protokoll som används vid underhållskontroll av tak enligt Plåt & Ventföretagens serviceavtal.Fig 12:2. Protokoll som används vid underhållskontroll av tak enligt Plåt & Ventföretagens serviceavtal.