Skriv ut

Allmänt om underhåll av tak

Underhållsfrågorna och kostnaderna för att underhålla byggnader och anläggningar diskuteras ofta.

Många fastighetsägare har under de senaste åren också kunnat konstatera hur fastighetsomkostnaderna ökat kraftigt.

Det är mot den bakgrunden intressant att på olika sätt se över drifts- och underhållsutgifterna. På grund av kostnadsutvecklingen för förvaltningen av bostäder och lokaler har det i vissa fall gått så långt att det inte har varit möjligt att klara av ens det planerade underhållet.

Det har till exempel inte alltid varit möjligt inom ramen för hyreshöjningar att täcka in underhållskostnaderna. Följden av detta har blivit att underhållet i många fall skjutits på framtiden eller eftersatts.

Detta har också lett till att det inträffat skador på många byggnader som inneburit att medel tagits i anspråk för oförutsett underhåll. Rötskadade fönster, skadade betongbalkonger, mögelskador, läckage i låglutande tak är exempel på sådana felaktigheter, som dels orsakats av högt uppdriven produktionstakt dels på grund av att material och konstruktioner inte varit beprövade eller använts på fel sätt.

Ofta ställs frågan hur länge ett plåttak håller. I regel kan taket hålla lika länge som byggnaden under förutsättningen att det har utförts rätt från början och underhålls på rätt sätt. Det är framför allt viktigt att underhållet är regelbundet. I kapitel 2 beskrivs ”Olika material” närmare och i kapitel 13 ”Målning” redovisas hur underhållsmålning av plåt ska göras.

Bild 12:1. För en riktig underhållsplanering<br />
av tak krävs årliga kontroller. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:1. För en riktig underhållsplanering
av tak krävs årliga kontroller. Foto: Torbjörn Osterling.