Skriv ut

Taktäckning

På stålplåt som inte målas eller underhålls kan på sikt korrosionsskador uppstå.

På äldre skivtäckningar med formatplåt förekommer också korrosionsangrepp på undersidan av plåten, speciellt kring plåtens tvär- och ståndfalser. Dessa skador är betydligt svårare att upptäcka än angrepp på utsidan och dessutom nästintill omöjliga att åtgärda genom underhåll.

Korrosionsskador underifrån har minskat i omfattning genom övergången till användning av färgbelagd plåt. Den färgbelagda plåten har en baksidesbeläggning, som skyddar undersidan av plåten.

Vid utsatta detaljer på ett tak är risken för korrosion större än på de rena takytorna. Även på branta tak kan korrosionsangrepp uppstå vid och intill skorstenar. Angrepp kan också ske på ställen där det punktvis bildas ansamlingar med fågelträck. Fågelträck har stark koncentration av urinsyra som snabbt bildar frätgropar i både färgbeläggning och underliggande metall.

Tänk på att särskilt kontrollera ytor med dålig lutning eller där vatten kan stå kvar, exempelvis bakom hinder.

För att undvika korrosion målas plåten på lämpligt sätt förutsatt att ett angrepp inte gått så långt att det korroderat hål i plåten.

Punktbättring av korrosionsskydd och målningsbättring av plåt i anslutning till exempelvis skorstenar kan vara en lämplig åtgärd något eller några år före en hel ommålning. Se vidare om målning i kapitel 13 ”Målning” i denna handbok. Plåt som vid en underhållskontroll bedöms vara så dålig att vidare underhållsmålning inte är tillräcklig åtgärd måste bytas. Det är en av fördelarna med falsad plåt att inlagningar kan göras. Med inlagning avses en i ett större tak begränsad yta som ersätts med ny plåt.

Sammanfattningsvis gäller att korrosionsangrepp kan uppstå på grund av:

  • kvarstående fukt, dålig lutning, skräp som binder fukt
  • kondens i falser. Spaltkorrosion kan uppstå. Falsolja används bland annat för att täta falserna men även för att begränsa risken för spaltkorrosion
  • lokalt starka miljöföroreningar vid till exempel skorstenar, fågelträck
  • bimetallisk (galvanisk) korrosion, olämpliga materialkombinationer

Språng, grada kanter och liknande kan innebära ökad risk för korrosionsangrepp. Vattendroppar kan hänga kvar och fukta ner materialet. Kapillärt kan vatten också sugas upp bakom och på undersidan av plåten.

Mekaniska skador kan uppstå vid ovarsam snöskottning, infästning av reklamskyltar, TV-antenner och dylikt.

Infästningen av taktäckningen måste också kontrolleras. Storm- och vindutsatta lägen kan på sikt medföra försvagning av infästningen. Klammerinfästningen kan också – särskilt vid äldre tak – vara utförd med endast smidd spik eller trådspik. Korrosionsangrepp på spiken på grund av kondensvatten på undersidan av plåten kan, om spiken inte är rostskyddsbehandlad, medföra att spikhuvudet korroderar av. Infästningen blir dålig och taktäckningen eller delar av denna kan vid kraftig vind lossna.

Bild 12:26. Inlagning där lokalt skadad plåttäckning har bytts. Detta tak är för övrigt i behov av en hel ommålning. Foto: Torbjörn Osterling. Bild 12:26. Inlagning där lokalt skadad plåttäckning har bytts. Detta tak är för övrigt i behov av en hel ommålning. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:30. Infästningen kan kontrolleras med en plåtslagartång. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:30. Infästningen kan kontrolleras med en plåtslagartång. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:32. Även små ytor som till exempel överbeslag på en skorsten kräver ordentlig infästning. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:32. Även små ytor som till exempel överbeslag på en skorsten kräver ordentlig infästning. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:22. Genom ett bra och kontinuerligt underhåll håller plåten i många år. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:22. Genom ett bra och kontinuerligt underhåll håller plåten i många år. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:23. Tänk på att närhet till en skorsten ställer krav på särskild kontroll med hänsyn till ökad risk för påverkan av utsläpp. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:23. Tänk på att närhet till en skorsten ställer krav på särskild kontroll med hänsyn till ökad risk för påverkan av utsläpp. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:24. Byggplatsmålad förzinkad stålplåt på en kyrka. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:24. Byggplatsmålad förzinkad stålplåt på en kyrka. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:25. Fågelträck kan ge lokala korrosionsangrepp. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:25. Fågelträck kan ge lokala korrosionsangrepp. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:27. Vid språng och grada kanter kan korrosion uppstå. I detta exempel kan en nedbockad profilbotten minska risken för korrosion. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:27. Vid språng och grada kanter kan korrosion uppstå. I detta exempel kan en nedbockad profilbotten minska risken för korrosion. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:28. Bakom hinder finns ökad risk för korrosionsangrepp, speciellt om avrinningen är begränsad och årlig rengöring inte utförs. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:28. Bakom hinder finns ökad risk för korrosionsangrepp, speciellt om avrinningen är begränsad och årlig rengöring inte utförs. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:29. Ovarsamhet vid snöskottning medför risk för att målning/färgbeläggning skadas. Bättringsmålning rekommenderas i detta fall. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:29. Ovarsamhet vid snöskottning medför risk för att målning/färgbeläggning skadas. Bättringsmålning rekommenderas i detta fall. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:31. Taktäckning som har dålig eller skadad infästning kan blåsa av taket eller skadas. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:31. Taktäckning som har dålig eller skadad infästning kan blåsa av taket eller skadas. Foto: Torbjörn Osterling.