Skriv ut

Skador på grund av temperaturrörelser

Under de senaste åren har bandtäckning av tak i allt större utsträckning kommit till användning.

Vid en underhållskontroll behöver dessa inte kontrolleras och underhållas på annat sätt än en skivtäckning. Vid bandtäckning finns dock en risk att det kan uppstå skador på grund av temperaturrörelser. Expansionsskador kan uppstå vid felaktigt utformade detaljer där plåtbandens rörelser förhindras.

Temperaturrörelser kan också medföra skador på fästdon och/eller plåt vid olämplig eller felaktig infästning av profilerad plåt.

Påverkan innebär i första hand att hålet omkring infästningen blir ovalt. Ett spelrum uppstår omkring infästningen. Långa plåtar medför naturligtvis större rörelser och risk för större hål. Läckage kan inträffa vid infästningarna om tätningsbrickorna är för små. Om tillverkarnas rekommendationer om infästning, placering av rörelsefogar med mera följs är risken för skador liten.

Rörelserna i plåten kan också leda till att fästdon (spik) påverkas så att dessa kryper upp ur underlaget (trä). I ogynnsamma fall finns det även risk för skjuvbrott i fästdonet.

Bild 12:33 Bandtäckning med färgbelagd förzinkad stålplåt. Foto: Torbjörn Osterling.  Bild 12:33 Bandtäckning med färgbelagd förzinkad stålplåt. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:34. För stora rörelser i den inklistrade plåten kan leda till skador i takpappen. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:34. För stora rörelser i den inklistrade plåten kan leda till skador i takpappen. Foto: Torbjörn Osterling.