Skriv ut

Taksäkerhetsanordningar

Arbete på tak innebär risker för fallolyckor. För underhåll av tak, exempelvis snöskottning, rensning av skorstenar med mera krävs därför att det finns tillträdes- och skyddsanordningar på taket.

Beroende på när byggnaden uppfördes kan olika krav gälla men även för äldre byggnader ställs i vissa fall retroaktiva krav. Detta innebär att det inom ramen för ett normalt underhåll även ingår att komplettera eller ersätta bristfälliga taksäkerhetsanordningar. Självfallet måste även taksäkerhetsanordningarna underhållas. Det kan till exempel krävas att en gångbrygga monteras innan en underhållsmålning kan utföras.

Detaljregler för hur taksäkerhetsanordningar ska vara anordnade och utformade finns i Boverkets Byggregler. I kapitel 11 ”Taksäkerhet” i denna handbok redovisas dessa krav ingående.

Vid underhållskontrollen av ett tak är det viktigt att kontrollera inte minst infästningar samt tätheten vid dessa. Korrosionsangrepp måste undersökas.

Bild 12:17. Kontroll av taksäkerhetsanordningar är en viktig del av underhållskontrollen av ett tak.  Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:17. Kontroll av taksäkerhetsanordningar är en viktig del av underhållskontrollen av ett tak. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:20. Är korrosionsangreppen omfattande på infästningar och detaljer i taksäkerhetssystemet måste byte ske. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:20. Är korrosionsangreppen omfattande på infästningar och detaljer i taksäkerhetssystemet måste byte ske. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:21. Infästningar av taksäkerhetsanordningar i träunderlag måste alltid efterdras. Falsfästen behöver däremot inte efterdras. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:21. Infästningar av taksäkerhetsanordningar i träunderlag måste alltid efterdras. Falsfästen behöver däremot inte efterdras. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:14. Hänger livet på en rostig skruv? Bristfälligt underhållna taksäkerhetsanordningar erbjuder ingen säkerhet. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:14. Hänger livet på en rostig skruv? Bristfälligt underhållna taksäkerhetsanordningar erbjuder ingen säkerhet. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:15. Infästningar, täthet vid genomföringar och korrosionsangrepp måste kontrolleras. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:15. Infästningar, täthet vid genomföringar och korrosionsangrepp måste kontrolleras. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:16. Gångbrygga för förflyttning längs taknocken ger säker möjlighet att utföra såväl underhållskontroll som underhållsåtgärder. Foto: Torbjörn Osterling. Bild 12:16. Gångbrygga för förflyttning längs taknocken ger säker möjlighet att utföra såväl underhållskontroll som underhållsåtgärder. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:18. Är infästningen tillräcklig? Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:18. Är infästningen tillräcklig? Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:19. Snörasskydd monterat med falsfästen. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:19. Snörasskydd monterat med falsfästen. Foto: Torbjörn Osterling.