Skriv ut

Vinkelrännor

Vinkelrännor bildas mellan två takfall eller motsvarande.

Vatten rinner i dessa mot någon annan avvattningsanordning, till exempel gesimsränna, ränndal, hängränna eller fotränna. I vinkelrännor finns inga brunnar.

Vid underhållskontrollen undersöks följande:

  • täthet i falser
  • mekaniska skador
  • expansionsskador
  • anslutning mellan vinkelränna och taktäckning
  • korrosionsangrepp, ytbehandling
Bild 12:40. Glöm inte att kontrollera vinkelrännor bakom takkupor, även om taket har en brant lutning. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:40. Glöm inte att kontrollera vinkelrännor bakom takkupor, även om taket har en brant lutning. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:39. Svängd vinkelränna. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:39. Svängd vinkelränna. Foto: Torbjörn Osterling.