Skriv ut

Takavvattning

Vattengångar är utsatta delar på ett tak. Vatten – och på vintern även snö och is – nöter på taktäckningen.

I svåra fall kan en olämpligt utformad ränndal sprängas sönder av is. Skräp och annat samlas också lätt i rännor och vid brunnar som kan medföra stopp, med åtföljande risk för kvarstående vatten. Kvarstående vatten påskyndar olika nedbrytningseffekter och innebär också en risk för vattentryck över falser, skarvar och anslutningar, ett vattentryck som på sikt inte så sällan leder till läckage.