Skriv ut

Silar, brunnar

Brunnarna är den känsligaste detaljen i en ränndal. Här måste det vara tätt, oavsett takmaterial.

Materialet i brunnarna är i regel av rostfritt stål eller koppar. Silarna görs av samma material, men plast förekommer även. En nackdel med plastsilarna är att dessa lätt kan blåsa av taket vid olämplig utformning och fastsättning.

Tätheten vid brunnsanslutningarna ska kontrolleras noga.

Bild 12:46. Det är viktigt att brunnar hålls fria från  skräp.  Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:46. Det är viktigt att brunnar hålls fria från skräp. Foto: Torbjörn Osterling.