Skriv ut

Gesimsrännor och ränndalar

Gesimsrännor används som takavvattning i regel tillsammans med utvändiga stuprör.

Vid underhållskontrollen undersöks följande:

 • fall i gesimsrännan
 • täthet i falser, skarvar och vid brunnar
 • infästning (om den kan kontrolleras)
 • mekaniska skador
 • expansionsskador
 • anslutning mellan taktäckning och ränndal, exempelvis fotplåt vid underlagstäckning
 • korrosionsangrepp, ytbehandling

Om gesimsrännan är placerad så att eventuellt läckage kan medföra skador i underliggande vägg bör skyddsbeslag finnas. Kontrollera förekomst och kondition hos skyddsbeslag.

Ränndalar har ofta invändiga stuprör. Tre olika huvudtyper finns:

 • försänkta ränndalar
 • ränndalar med uppbyggt fall
 • ränndalar utan uppbyggt fall

Vid underhållskontrollen undersöks följande:

 • fall i ränndalen
 • täthet i falser, skarvar och vid brunnar
 • mekaniska skador
 • expansionsskador
 • anslutning mellan taktäckning och ränndal
 • korrosionsangrepp, ytbehandling
 • eventuella bräddavlopp kontrolleras
Bild 12:37. Är ränndalen tät? Finns sprickor eller andra skador? Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:37. Är ränndalen tät? Finns sprickor eller andra skador? Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:38. Alla ränndalar – inklusive brunnar – tillhör takets viktigaste detaljer och måste noga kontrolleras och underhållas. Vintertid krävs ibland snöskottning. Den ska naturligtvis utföras på ett sådant sätt att taktäckningen inte skadas. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:38. Alla ränndalar – inklusive brunnar – tillhör takets viktigaste detaljer och måste noga kontrolleras och underhållas. Vintertid krävs ibland snöskottning. Den ska naturligtvis utföras på ett sådant sätt att taktäckningen inte skadas. Foto: Torbjörn Osterling.