Skriv ut

Slutsats – totalbedömning

Förutom förslag på åtgärder som kan bli aktuella i samband med en underhållskontroll av ett tak kan det många gånger vara lämpligt att bedöma behovet av mer långsiktiga renoveringsinsatser.

Syftet är att få underlag för att kunna budgetera långsiktigt för eventuell omtäckning av tak eller liknande mer omfattande insatser.

Ett långsiktigt underhållsprogram är ett bra sätt att förebygga kostsamma renoveringar. Det är också en nödvändighet för att skapa trygghet i en ekonomisk förvaltning.

Bild 12:60. Det är väl värda pengar att investera i långsiktigt och väl planerat takunderhåll. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:60. Det är väl värda pengar att investera i långsiktigt och väl planerat takunderhåll. Foto: Torbjörn Osterling.