Skriv ut

Rengöring av hängrännor, vattengångar, utlopp och brunnar

Ränndalar är utsatta delar på ett tak. Vatten och på vintern även snö och is nöter på takmaterialet.

En olämpligt utformad ränndal kan sprängas sönder av is. Skräp samlas också lätt i rännor och vid brunnar som kan medföra stopp, med åtföljande risk för kvarstående vatten. Kvarstående vatten påskyndar olika nedbrytningseffekter och innebär också en risk för vattentryck över falser och skarvar. Vattentryck kan på sikt leda till läckage. Ränndalar och hängrännor måste därför årligen göras rena och kontrolleras, i utsatta lägen kanske flera gånger per år.

Vid rengöring av vattengångar och rännor ska dessa rensas från löv, jord, lösa föremål med mera så att den vattenförande ytan blir synlig. Takutlopp och takbrunnar måste rensas på motsvarande sätt så att översvämning undviks.

Snöskottning behandlas i kapitel 11 ”Taksäkerhet, avsnittet BBR 8:2434”. 

Bild 12:13. Igensatta brunnar ger stora påkänningar på takmaterialet. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:13. Igensatta brunnar ger stora påkänningar på takmaterialet. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:9. Fotränna med ansamling av skräp, löv med mera vid brunn. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:9. Fotränna med ansamling av skräp, löv med mera vid brunn. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:10. Samma fotränna som på bild 12.9. Här finns ett korrosionsangrepp som kunnat undvikas med en årlig rengöring av fotrännan. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:10. Samma fotränna som på bild 12.9. Här finns ett korrosionsangrepp som kunnat undvikas med en årlig rengöring av fotrännan. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:11. Exempel på ränndal som inte gjorts ren på många år. Här växer både mossa och gräs. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:11. Exempel på ränndal som inte gjorts ren på många år. Här växer både mossa och gräs. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:12. Glöm inte hängrännorna vid den årliga rengöringen! Från marken ser alla rännor och rör bra ut. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:12. Glöm inte hängrännorna vid den årliga rengöringen! Från marken ser alla rännor och rör bra ut. Foto: Torbjörn Osterling.