Skriv ut

Innehåll

Övrigt

På tak förekommer förutom de detaljer som behandlats tidigare ofta en mängd annan utrustning som måste uppmärksammas i samband med en underhållskontroll.

Inte minst med tanke på att TV-antenner, reklamskyltar och liknande ofta kommer upp i efterhand och kanske också utförs på ett sådant sätt att taktäckningen skadas.

Genomföringar för TV-antenner och motsvarande görs ofta på ett undermåligt sätt. Kontrollera därför tätheten vid dessa.

I förekommande fall kontrolleras tätheten vid anslutningar/genomföringar samt hållfastheten hos infästningarna. Vid träkonstruktioner måste eventuella rötangrepp kontrolleras.

Infästningen av eventuella åskledare måste också kontrolleras. Dessa får inte vara utförda på ett sådant sätt att det finns risk för läckage. Bedömning av åskledarens funktion i övrigt bör göras av specialkunnig.

I underhållskontrollen ingår även att konstatera synliga skador på värmekablar samt brister och felaktigheter i infästningarna av dessa.

Bild 12:59. Ett vackert tak förtjänar att underhållas. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:59. Ett vackert tak förtjänar att underhållas. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:56. Felaktigt och i efterhand utförda genomföringar medför stora läckagerisker. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:56. Felaktigt och i efterhand utförda genomföringar medför stora läckagerisker. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:57. Rätt utförda detaljer och bra underhåll är viktiga förutsättningar för ett fungerande tak. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:57. Rätt utförda detaljer och bra underhåll är viktiga förutsättningar för ett fungerande tak. Foto: Torbjörn Osterling.
Bild 12:58. Kontrollera infästningarna till åskledare. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:58. Kontrollera infästningarna till åskledare. Foto: Torbjörn Osterling.