Skriv ut

BBR 8:2421 Tillträdesvägar till tak

Allmänt råd 

Stege/trappa 

Tillträde till tak bör ordnas invändigt via stege eller trappa till taklucka eller vägglucka i uppbyggnad på taket om fasadhöjden närmast uppstigningsstället är 8 m eller högre. 

Om nivåskillnaden mellan vånings- eller vindsplan och taklucka eller vägglucka överstiger 1,2 m bör fast eller fällbar stege finnas. (BFS 2014:3)

Då tillträde till tak ordnas via invändig uppstigningsanordning bör uppstigningsöppningarna förses med räcke så att risken för fall begränsas. 

  • Taklucka: Dagermått minst 0,60 x 0,90 m. 
  • Vägglucka: Dagermått minst 0,60 x 1,20 m. 

Observera! Enligt AMA Hus 21 och Branschrekommendationen gäller 0,7 x 0,9 m respektive 0,7 x 1,2 m.)

Fast eller fällbar väggstege 

Om fasadhöjden närmast uppstigningsstället är högre än 4 m men lägre än 8 m bör tillträdet till taket ordnas antingen invändigt eller utvändigt via fast monterad eller fällbar väggstege med fallskydd. 

Lös anliggande stege 

Vid fasadhöjd högst 4 m kan lös anliggande pinnstege användas vid tillträde till tak. Vid uppstigningsstället till taket ska takfoten vara försedd med glidskydd för stegen. 

Räcke vid tak- och väggöppning 

Då tillträde till taket ordnas via invändig uppstigningsanordning bör uppstigningsöppning för tak- eller vägglucka förses med räcke, höjd minst 0,5 m. 

Regler om utrymningsvägar finns i BBR 5:3.

Figur 11:15. Räcke vid taklucka.Figur 11:15. Räcke vid taklucka.
Figur 11:16. Räcke utanför vägglucka.Figur 11:16. Räcke utanför vägglucka.
Figur 11:11. Invändig tillträdesled, taklucka.Figur 11:11. Invändig tillträdesled, taklucka.
Figur 11:12. Invändig tillträdesled genom vägglucka.Figur 11:12. Invändig tillträdesled genom vägglucka.
Figur 11:13. Utvändig tillträdesled med ryggskydd.<br />
<br />
OBS! Tänk på att ange hållfasthetskraven vid projektering av väggstegars infästning.Figur 11:13. Utvändig tillträdesled med ryggskydd.

OBS! Tänk på att ange hållfasthetskraven vid projektering av väggstegars infästning.
Figur 11:14 a. Utvändig tillträdesled via löst anliggande stege.Figur 11:14 a. Utvändig tillträdesled via löst anliggande stege.
Figur 11:14 b. Fasadhöjd högst 4 m mäts vid uppstigningsstället.Figur 11:14 b. Fasadhöjd högst 4 m mäts vid uppstigningsstället.