Skriv ut

BBR 8:2423 Fasta arbetsställen

Allmänt råd 

Fasta arbetsställen  

eller servicepliktiga installationer som fordrar regelbundet underhåll bör ha en tillgänglig yta om minst 0,30 x 0,60 m.  

Det kan vara en horisontell yta på skorstenens krön eller en plattform som ligger högst 0,5 m under krönet. 

Skyddsräcken bör vara minst 1,0 m höga och ha handledare vid överkanten och på halva räckeshöjden. 

Övriga arbetsställen 

som fordrar tillsyn och service enligt Boverkets senaste exempel är, förutom skorstenar, ventilationsanläggningar, solfångare, solceller och vattengångar som till exempel vinkelrännor, ränndalar, gesimsrännor och hängrännor på tak.

Figur 11:24. Tillträdesleder till solfångare.Figur 11:24. Tillträdesleder till solfångare.
Figur 11:20. Tillträdesleder till fläktar.Figur 11:20. Tillträdesleder till fläktar.
Figur 11:21. Tillträdesled, gångbrygga och stege då taket lutar mer än 1:10.Figur 11:21. Tillträdesled, gångbrygga och stege då taket lutar mer än 1:10.
Figur 11:22. Arbetsplan på plattform.Figur 11:22. Arbetsplan på plattform.
Figur 11:23 a. Arbetsplan på skorsten.Figur 11:23 a. Arbetsplan på skorsten.
Figur 11:23 b. Stegplatta bör vara minst 30 x 35 cm.Figur 11:23 b. Stegplatta bör vara minst 30 x 35 cm.