Skriv ut

BBR 8:2422 Fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak

Allmänt råd 

Fasta takstegar och gångbryggor 

bör finnas där byggnadens taklutning är större än 1:10 (~ 6°). 

En gångbrygga  

bör finnas vid taknocken om byggnadens fasadhöjd är högre än 8 m. 

Skorstenar 

bör förses med en uppstigningsanordning om höjden från arbetsstället på taket till skorstenens krön är större än 1,2 m. Uppstigningsanordningen bör förses med skydd mot fall om höjden är högre än 4 m från arbetsstället till underliggande plan som hindrar fortsatt fall.

Skyddet bör utformas så att det inte försvårar transport av arbetsmaterial och utrustning. 

Fast takstege 

Om bärläktsteg används som fast takstege bör den kompletteras med tydligt markerade infästningsanordningar för säkerhetslina. (BFS 2014:3)

Figur 11:17. Gångbrygga längs taknock.Figur 11:17. Gångbrygga längs taknock.
Figur 11:18. Fast stege.Figur 11:18. Fast stege.
Figur 11:19. Fast stege med ryggskydd när fallhöjden överstiger 4 m.Figur 11:19. Fast stege med ryggskydd när fallhöjden överstiger 4 m.