Skriv ut

Innehåll

Söknyckel

Nuvarande regler för tillsyn och skötsel enligt Arbetsmiljölagen (AML) och Boverkets Byggregler, BBR, kan förenklat belysas genom följande sex bilder med förklaringar och råd.

Säkert ta sig upp på respektive ned från taket.

Invändigt

Fasadhöjd och nivåskillnad, se Begreppsförklaringar.

Tak- eller vägglucka vid fasadhöjd större än 8 m.

Stege eller trappa till lucka om nivåskillnaden mellan vånings- eller vindsplan överstiger 1,2 m.

 • Råd:
  Projektering/Tillgänglighet
  Invändiga förbindelseleder

Utvändigt

Fasadhöjd, se Begreppsförklaringar.

Fast eller fällbar stege med ryggskydd eller säkerhetsskena vid fasadhöjd större än 4 m och högst 8 m.

Lös anliggande stege får användas vid fasadhöjd högst 4 m om takfoten vid uppställningsstället är försedd med glidskydd.

 • Råd:
  Utvändiga förbindelseleder
  Glidskydd för lös stege

Säkert förflytta sig till taknock eller annan anordning på taket.

Fasadhöjd, se Begreppsförklaringar.

Räcke vid uppstigningsöppning vid fasadhöjd större än 4 m och taklutning större än 1:10 (~ 6o).

Takstegar/gångbryggor till taknock från uppstigningsställe vid fasadhöjd större än 4 m och taklutning större än 1:10 (~ 6o),

Tillträde till och från annan anordning vid fasadhöjd större än 4m och taklutning större än 1:10 (~ 6o).

Takstegar/gångbryggor till skorsten krävs alltid vid taklutning större än 1:10 (~ 6o) oavsett fasadhöjd.

 • Råd:
  Räcken vid uppstigningsöppningar

Takstegar:
Takpinnstegar och taktrappstegar.

Säkert förflytta sig i sidled på tak.

Fasadhöjd, se Begreppsförklaringar.

Gångbrygga som tillträde längs taknock vid fasadhöjd större än 4m och taklutning större än 1:10 (~ 6o).

 • Råd:
  Gångbryggor

Säkert använda säkerhetslina med förankring i gångbrygga/nockräcke.

Fasadhöjd, se Begreppsförklaringar.

Förankringsanordningar generellt krav oavsett taklutning vid fasadhöjd större än 3 m.

Förankringspunkter utgörs av räcke/brygga vid taklutning större än 1:10 (~ 6o) och fasadhöjd större än 3 m.

Förankringsanordningar utgörs av gångbrygga vid taklutning större än 1:10 (~ 6o) och fasadhöjd större än 8 m.

Fotstöd vid takfot och takbrott vid taklutning större än 1:3 (~ 18o) och fasadhöjd större än 8 m.

Snöräcke/snörasskydd kan krävas oberoende av taklutning och fasadhöjd.

 • Råd:
  Nockräcke, räcke vid takbrott
  Takfotsräcken/fotstöd

Säkert använda säkerhetslina med förankring i ögla.

Fasadhöjd se Begreppsförklaringar.

Förankringspunkter kan utgöras enbart av öglor vid fasadhöjd större än 3 m och taklutning högst 1:10 (~ 6o).

Minst 2 öglor krävs vid småhus vid fasadhöjd större än 3 m och taklutning högst 1:10 (~ 6o).

 • Råd:
  Öglor
  Säkerhetshakar
Figur 11:1. Invändig tillträdesled.Figur 11:1. Invändig tillträdesled.
Figur 11:2. Utvändig tillträdesled med ryggskydd eller säkerhetsskena.Figur 11:2. Utvändig tillträdesled med ryggskydd eller säkerhetsskena.
Figur 11:3. Tillträde till nock från uppstigningsstället.Figur 11:3. Tillträde till nock från uppstigningsstället.
Figur 11:4. Förflyttning i sidled.Figur 11:4. Förflyttning i sidled.
Figur 11:5. Förankringspunkt i gångbrygga.Figur 11:5. Förankringspunkt i gångbrygga.
Figur 11:6. Förankring i öglor.Figur 11:6. Förankring i öglor.