Skriv ut

Innehåll

Slutsats

När vi bygger eller underhåller ett hus, måste alla berörda parter hjälpas åt att informera om hur viktig takets funktion är för hela husets bevarande.

Taket, den femte fasaden, sparas det ofta in på. Det händer att golvmaterialet per m2 på varje våningsplan är dyrare än takmaterialet – det material som skall skydda hela byggnaden under dess livslängd.

Det måste naturligtvis finnas jämvikt mellan kostnader för nybyggnad respektive upprustning av tak och priset för anordnandet av den säkerhet som krävs för takarbetarna vid utförande av arbetet och för framtida underhåll oavsett taktäckningsmaterial.

Enligt Byggreglerna skall det finnas erforderliga fasta skyddsanordningar på taken. Skyddsanordningar som medger att besiktning och fortlöpande underhåll kan ske på ett säkert sätt enligt Arbetsmiljölagen. 

Inbyggd säkerhet är det bästa sättet att kunna vidmakthålla takets framtida funktion, att hålla tätt från väder och vind. 

Redan i Gamla Testamentet finns det föreskrifter om fasta skyddsanordningar för tak. I Femte Moseboken 22 kapitlet vers 8 skrivs: 

Här följer ett exempel på räcke som uppfyller både Boverkets regler och Arbetsmiljöverkets krav om skydd vid takarbete.

Stämmer också med Femte Mosebokens krav på räcke kring taket.

 

Bild 11:22. Katolska kyrkan, Stockholm. Foto: Anders Höglund.Bild 11:22. Katolska kyrkan, Stockholm. Foto: Anders Höglund.