Skriv ut

BBR 8:2432 Fotstöd vid takfot och takbrott

Allmänt råd 

Stadiga fotfästen bör finnas då byggnadens fasadhöjd är högre än 8 m och taklutningen är större än 1:3 (~ 18°). 

Observera! Fotränna uppfyller inte längre kravet för stadigt fotstöd!

Figur 11:28. Olika typer av fotstöd.Figur 11:28. Olika typer av fotstöd.