Skriv ut

BBR 8:2433 Skyddsanordningar för att undvika genomtrampning

Allmänt råd 

Ett räcke som är minst 0,5 m högt eller ett galler på undersidan av öppningen minskar risken för att trampa igenom eller falla ner. 

Observera! Gäller oavsett storlek på ytan av öppningen!

Takfönster som lutar mer än 60° eller är upphöjda minst 0,35 m över takytan behöver inte förses med skyddsanordningar. 

Figur 11:29 Uppbyggnad för takfönster som ej bär personlast.Figur 11:29 Uppbyggnad för takfönster som ej bär personlast.
Figur 11:31. Räcke runt ljusinsläpp av plast alternativt  takfönster som ej bär personlast.Figur 11:31. Räcke runt ljusinsläpp av plast alternativt takfönster som ej bär personlast.
Figur 11:30. Nedåtöppnande brandgasventilator.Figur 11:30. Nedåtöppnande brandgasventilator.