Skriv ut

BBR 8:2434 Skyddsanordningar mot fallande is och snö

Allmänt råd 

Vid byggnaders entréer kan särskilda risker för personskador finnas

  • när byggnadens fasadhöjd är högre än 8 m eller
  • när byggnadens taklutning är större än 1:3 (~ 18°). 

Exempel på utformning av snörasskydd finns i SS 831335. 

Boverket ser den nya regeln från 2008 som ett komplement till ordningslagen. Ansvaret för att åtgärden vidtas åvilar fastighetsägaren eller annan som satts i ägarens ställe. 

Vill du återgå till kapitel 12 ”Underhåll, avsnitt Rengöring”.

Figur 11:32 a. Olika skydd mot fallande is och snö.Figur 11:32 a. Olika skydd mot fallande is och snö.
Figur 11:32 b. Avstängningar vid snöskottning.Figur 11:32 b. Avstängningar vid snöskottning.
Figur 11:32 c. Skyddsutrustad snöskottare.Figur 11:32 c. Skyddsutrustad snöskottare.
Figur 11:32 d. Snöskottare säkert fäst i nockräcke.Figur 11:32 d. Snöskottare säkert fäst i nockräcke.