Skriv ut

BBR 8:2431 Fästanordningar för linor till säkerhetsselar

 

Allmänt råd 

Om fasadhöjden är större än 3 m bör det, oavsett taklutning, finns fästanordningar för linor till säkerhetsselar vid taknocken eller motsvarande högre del av taket. 

Om det är nödvändigt för att man ska kunna röra sig säkert på taket bör sådana fästanordningar även finnas på andra delar av taket. 

Fästanordningarna kan utgöras av lämpligt utformade nockräcken, takstegar eller gångbryggor. 

På tak som lutar högst 1:10 (~ 6°) där takarbeten behöver utföras närmare än 10 m från takfoten kan fästanordningarna utgöras av fästöglor med högst 5 m inbördes avstånd. 

Fästöglor behövs normalt inte på tak som lutar högst 1:10 (~ 6°) där takarbeten inte behöver utföras närmare än 10 m från takfoten.

Figur 11:25. Förankringsanordning, gångbryggaFigur 11:25. Förankringsanordning, gångbrygga
Figur 11:26. Förankringsöglor för småhus.Figur 11:26. Förankringsöglor för småhus.
Figur 11:27. Förankringspunkter/öglor, säkerhetshakar.Figur 11:27. Förankringspunkter/öglor, säkerhetshakar.