Skriv ut

Specialfästen för takstegar/bryggor

Förutom traditionella infästningskonsoler som monteras c 2 m för takstegar eller taktrappstegar med genomgående skruv och vinkelprofil på undersidan av yttertaket finns olika andra godkända mothåll såsom snabbfästen eller så kallade vippankarskruv.

Dessutom finns ett antal specialfästen, kombinationer av konsoler och fästen som utvecklats under de senaste åren. Fästen eller konsoler kallas de beroende på fabrikat och kan monteras till falsfästen på skiv- eller bandtäckta plåttak av stålplåt 0,60 mm i takfallets lutningsriktning.

Specialfästen, som vi kallar dem för, kan också kombineras med tidigare beskriven infästningsprofil eller infästningsplåt för profilplåt eller tegelprofilerade plåttak i takfallets lutningsriktning.

Dessa specialfästen går också att använda för infästning av gångbryggor vid taklutning under 12°, när gångbryggor kan användas som tillträdesled i takfallets lutningsriktning. Förutsättningen för de olika kombinationerna är, att de är provade och godkända för att få vara monterade tillsammans som en enhet.

Eftersom de senast utvecklade specialfästena enbart är infästa i ståndfals eller profilplåt är det plåttjockleken och den kvalité på klammer och infästningsdon till den bärande takkonstruktionen som avgör infästningens hållbarhet.

Avståndet mellan hållarinfästningar av olika takstegar bör inte vara större än 2 m. På villor med korta takfall kan det godtas att fasta takstegar som minimum är fastsatta både upptill och nertill på taket, om stegen mellan infästningsställena vilar på så kallade distanskonsoler/lattor.

Eftersom detta infästningssystem funnits så kort tid på marknaden finns ingen längre erfarenhet av infästningssystemets beständighet och därmed inte dess tillförlitlighet.

Figur 11:73. Specialfästen för stegar/bryggor. Figurer: Weland Stål AB.Figur 11:73. Specialfästen för stegar/bryggor. Figurer: Weland Stål AB.
Bild 11: 20. Fäste för takstege på profilerad plåt. Foto: Lindab Profil AB.Bild 11: 20. Fäste för takstege på profilerad plåt. Foto: Lindab Profil AB.
Bild 11:21. Traditionell infästning av takstege. Bild 11:21. Traditionell infästning av takstege.