Skriv ut

Snabbfäste

Till snabbfästen räknas komponenter som kan monteras från takets utsida, vilket ur ergonomisk och miljöhänsyn är att föredra.

Ett hål tillräckligt stort för att trä ner mothållsdelen borras genom yttertaket. Mothållsdel och skruv monteras med hjälp av särskilt anpassade monteringsverktyg.

Den första typen av snabbfäste som lanserades döptes till ”vippbult” och hade då många brister i sitt utförande. Den har senare produktutvecklats och finns i olika materialkvalitéer och utföranden och kallas numera vippankarskruv. På vippankarskruven sitter skruvdelen och mothållsdelen ihop med en sprint. Mothållsdelen vippar ut när den kommer ut genom hålet på takets undersida.

Detta snabbfäste är aktuellt främst där det är trångt att från undersidan komma åt att montera motlägg. Dessa snabbfästen har dock en betydligt mindre anläggningsyta mot takets undersida än den gamla metoden med trä eller vinkelstål. Dessa snabbfästen kan bara kombineras med konsoler som har stor förmåga att absorbera den energi som uppkommer vid ett fall.

Vid tak med 17 mm underlagsspont kan det vara fördelaktigare ur hållfasthetssynpunkt att montera konsolerna mitt emellan takstolarna, då detta innebär större eftergivlighet i underlaget än om monteringen sker intill takstol.

Vippankarskruven måste alltid monteras med mothållsdelen i takfallets riktning och vinkelrätt mot fiberriktningen vid underlagsspont. Det måste finnas ett spår på skruven som visar riktningen på mothållsdelen efter monteringen. Är monteringen rätt gjord tar vippankarskruven själv upp en viss energi som därigenom inte överförs till den bärande takkonstruktionen. Är monteringen fel utförd utgör vippankarskruven en stum infästning och kan vid en belastning lätt tränga genom taket eller skadas vid anslutning mellan skruv och mothållsdel.

En nackdel med snabbfäste ur täthetssynpunkt är att hål på ~ 22 mm måste borras genom yttertaket.

Figur 11:60. Nockräcke monterat med snabbfäste. Figur: Weland Stål AB.Figur 11:60. Nockräcke monterat med snabbfäste. Figur: Weland Stål AB.
Figur 11:61. Vippankarskruv/Vippbult. Figur: Weland Stål AB.Figur 11:61. Vippankarskruv/Vippbult. Figur: Weland Stål AB.