Skriv ut

Motlägg

Infästningar av konsoler för nockräcken och gångbryggor med genomgående skruv och mutter M 10 med motlägg på takets undersida av träregel 45 x 95 x 500 mm eller vinkelprofil 50 x 50 x 500 mm klarar alla förekommande konsoler oavsett om de utförts i styv eller eftergivlig konstruktion.

Vid fastsättning med träregel ska på undersidan fyrkantig fjäderbricka av stål användas. Av täthetsskäl bör dock stålregel helst användas eftersom träreglar krymper när de torkar.

För infästning av takstegar räcker det med ett underlägg av trä eller stål av 350 mm längd. Vissa äldre byggkonsoler kräver ett underlägg på omkring 850 mm längd. Underlagstaken förutsätts vara av 23 mm underlagsspont eller plywood 19 mm men klarar underlagsspont ner till 17 mm. Skulle tunnare underlagssponten eller andra material användas måste träregel eller vinkelprofil fästas vid takstol eller annat från hållfasthetssynpunkt likvärdigt stöd.

Om inte arbetsutrymmen vid nybyggnad eller omläggning av yttertak finns från takets undersida för montering med motlägg måste särskild förberedelse ske inför infästningen av konsoler, om denna äldre beprövade metod ska användas. Vinkeljärnsprofiler med fastsvetsade skruvar kan till exempel fästas vid takstolarna innan yttertaket läggs, så att skruvarna sticker upp minst 30 mm över underlagsspontens/plywoodens översida.

Sammanfattningsvis kan alltså denna metod även användas när otillräckliga arbetsutrymmen under yttertaket föreligger.

Figur 11:57. Med motlägg av träregel. Figur: Weland Stål AB.Figur 11:57. Med motlägg av träregel. Figur: Weland Stål AB.
Figur 11:58. Med motlägg av vinkelprofil. Figur: Weland Stål AB.Figur 11:58. Med motlägg av vinkelprofil. Figur: Weland Stål AB.
Figur 11:59. Vinkeljärnsprofil spikad på takstol.Figur 11:59. Vinkeljärnsprofil spikad på takstol.