Skriv ut

Läktfäste

Detta infästningssystem kan användas till takpannetak med förenklat underlagstak och bärläkt av dimensionen 45 x 70 mm eller på stålläkt av godkänd dimension.

Läktfästet finns i olika utföranden beroende på fabrikat. Fästet monteras till två eller tre bärläkt på olika sätt och förankras med ankarspik eller rostfri skruv enligt tillverkarnas anvisningar beroende på typgodkännande eller certifieringskrav. Fästets placering i sidled bestämms av takpannornas läge.

Infästningssystemen kommer till användning när underlagstaket utgörs av gåbar plast, boardskivor eller spånskivor, vilka inte själva medger infästning av taksäkerhetsanordningar. Hållfastheten i systemet är helt beroende på kvalitén hos bärläkten. Även infästningen av bärläkten till takstolarna måste beaktas noga. Bärläkt ska vara fäst till takstolarna med två zinkmetalliserade spikar, 3,4 x 100, per takstol och två spik per läktände vid skarv av bärläkt.

Ingen längre erfarenhet finns av infästningssystemet, som fått ganska stor spridning under senare år på grund av att det är lätt att montera och justera i höjd- och sidled vid takpannetak. Största risken är att systemet monteras på för dåligt fastsatta och klena (25 x 38 mm) bärläkt av trä.

Systemets kvalitet bör lätt gå att kontrollera vid en besiktning, men viss reservation för systemets beständighet måste dock lämnas.

Figur 11:64. Läktfäste för tre bärläkt. Figur: Weland Stål AB.Figur 11:64. Läktfäste för tre bärläkt. Figur: Weland Stål AB.
Bild 11:16. Läktfäste för två bärläkt. Figur: Lindab Profil AB.Bild 11:16. Läktfäste för två bärläkt. Figur: Lindab Profil AB.