Skriv ut

Isolerade plåt- och tätskiktstak

Infästningsdon för isolerade plåt- och tätskiktstak.

Det krävs särskilda förberedelser vid projektering av infästningsdon för utvändigt isolerade och låglutande tak på självbärande hög profilplåt, betong, lättbetong eller underlagsspont med ett tätskikt av falsad plåt, tätskiktsmatta eller takduk, om ett gott slutresultat ska uppnås.

De svenska tillverkarna av taksäkerhetsprodukter har utarbetat tekniska lösningar som passar för de flesta utvändigt isolerade takkonstruktionerna. Dessa företag kan ge råd och förslag till lösningar samt tillverkar på beställning också specialanpassade infästningsdon.

Om infästningsdonet ska monteras i självbärande, högprofilerad (minimum 70 mm höjd) minst 0,65 mm tjock plåt innan isoleringen läggs, krävs att arbetet planeras väl. Det är viktigt att förbindningarna upp genom isoleringsskiktet får rätt höjd över färdigt tätskikt. Vid montering av konsoler, där ytskiktet utgörs av tätskiktsmatta eller takduk, måste en täckplåt placeras under tätskiktet vid infästningsstället som lastfördelare för att undvika skador på ytskiktet.

Vid låga taklutningar mindre än 1:10 (~ 6°) bör noga övervägas om inte andra bra och tillförlitliga infästningsställen kan förberedas för konsoler såsom öglor för säkerhetslina. För att undvika eventuella onödiga håltagningar genom takets tätskikt bör fästen förläggas till förekommande väggsidor på takuppbyggnader.

Förankringsställena ska dock projekteras så att avståndet till takkant eller takfot blir mindre än 10 m, vilket är maxlängd för linor som får användas som personlig skyddsutrustning.

Avståndet mellan förankringspunkterna får aldrig vara längre än 5 m. Detta innebär att linans sneddrag aldrig blir större än 2,5 m, vilket minskar risken att person vid ett fall pendlar ut över takkanten och skadar sig.

Figur 11:69. Infästningsdon för isolerade tak. Figur: Lindab Profil AB.Figur 11:69. Infästningsdon för isolerade tak. Figur: Lindab Profil AB.
Figur 11:70. Infästningsplåt för isolerade tak. Figur: Weland Stål AB.Figur 11:70. Infästningsplåt för isolerade tak. Figur: Weland Stål AB.