Skriv ut

Infästningsprofil

Infästningsprofilen är avsedd att användas för montering från takets utsida till profilerad stålplåt med en tjocklek av minst 0,5 mm och lagerförs till de vanligaste modellerna av trapetsprofilerad plåt.

Infästningsprofilen är tillverkad av 2 mm tjock metalliserad stålplåt och fästes med 10 stycken rostfria borrande skruvar till takplåtens profilsidor.

Skruvarna bör ur hållfasthetssynpunkt ha djup gängning och låg stigning.

Certifierade eller typgodkända konsoler för skyddsanordningar såsom nockräcken, gångbryggor och stegar fästes i infästningsprofilen med två kullerskruvar med fyrkantfäste M 10, innan infästningsprofilen skruvas fast på det trapetsprofilerade plåttaket.

För undvikande av läckage bör tätning ske mellan infästningsprofilen och profilplåten. Infästningsprofilen ska monteras på minst 0,2 m kantavstånd från skarvar på det lagda plåttaket. Säkerheten bygger på att profilplåten är väl skruvad och fastsatt i underlagstak eller övrig bärande takkonstruktion.

Vid utförda dynamiska prover i laboratoriemiljö motsvarande ett fritt fall, deformerades infästningsprofilen utan att lossna från takplåten, vilket skulle mildra eventuella personskador vid en verklig olycka.

Med denna infästningsmetod upptäcks det ganska snart genom läckage, om taksäkerhetsanordningarna varit utsatta för stora snölaster eller andra belastningar där konsoler och infästningar deformerats. Vid sådana skador måste både takplåt och skadade infästningsdetaljer bytas ut.

Systemets tillförlitlighet bygger mycket på att inte infästningsprofilerna monteras på trapetsprofilerad plåt med tunnare stålplåttjocklek än 0,5 mm.

En plåttjocklek om 0,6 mm rekommenderas generellt när system med infästningsprofil är placerad ovanpå takplåten.

Figur 11:65. Infästningsprofil för profilerad stålplåt. Figur:Weland Stål AB.Figur 11:65. Infästningsprofil för profilerad stålplåt. Figur:Weland Stål AB.