Skriv ut

Infästningsplåt, över takplåt

Detta infästningssystem kan användas för montering från takets utsida på tak täckta med olika tegelprofilerade stålplåtpannor med en plåttjocklek av minst 0,5 mm och till vissa trapetsprofilerade plåtprofiler med minst motsvarande plåttjocklek.

Beakta att vid projektering måste rätt breddmått anges på infästningsplåten, så att den passar till trapetsplåtens centrummått mellan profiltopparna.

Takplåten ska vara monterad på läkt eller reglar med skruv enligt monteringsanvisningar. Typgodkända eller certifierade konsoler till gångbryggor och räcken som provats och godkänts till detta infästningssystem skruvas samman med M 10 kullerskruv med fyrkantfäste till den 2 mm tjocka metalliserad infästningsplåten.

Infästningsplåten ska monteras på minst 0,2 m kantavstånd från skarvar på den lagda profilplåten.

Infästningsplåtarna placeras därefter symetriskt ut på den profilerade takplåten och hål märks ut och borras för de två stålbyglar som ska monteras genom den tegelprofilerade takplåten och infästningsplåten. Sätt en gummipackning på stålbygelns ena skänkel. Stick bygelns andra skänkel genom de borrade hålen i takplåten. Träd därefter en gummipackning även på den andra skänkeln. Stålbyglarna sitter därmed själva fast i takplåten och monteringen av infästningsplåtarna kan påbörjas. Skruva därefter samman infästningsplåt, med påmonterad konsol, till stålbygelfästena. Lämpligt åtdragningsmoment är ~ 50 Nm.

Eftersom denna infästningsmetod medför enbart fastsättning i takpanneplåten upptäcks eventuella skador på systemet ganska lätt genom att vattenläckage uppstår och då måste både takplåten och infästningssystemet bytas ut. Vid långa takfall med taklutning omkring 30° i områden med förväntade stora snölaster är risken stor, att skador kan uppstå på takplåten om systemet används som takfotsräcke/snörasskydd. I sådana områden måste flera räcken monteras på takfallet eller andra hinder för snöras vidtas.

Detta infästningssystems säkerhet är i likhet med systemet med infästningsprofil helt beroende på att den tegelprofilerade takplåten är väl skruvad och fastsatt i befintliga reglar och underlagstak.

Figur 11:66. Infästningsplåt. Figur: Weland Stål AB.Figur 11:66. Infästningsplåt. Figur: Weland Stål AB.
Figur 11:67. Monteringsbeskrivning för infästningsplåt. Figur: Lindab Profil AB.Figur 11:67. Monteringsbeskrivning för infästningsplåt. Figur: Lindab Profil AB.
Bild 11:17. Exempel på dubbla snöräcken.Bild 11:17. Exempel på dubbla snöräcken.