Skriv ut

Generell information

Vid montering av plåtkonsoler med godstjocklek mindre än 5 mm bör bricka eller flänsmutter alltid användas på ovansidan av konsolen för att undvika genomstansning. Utförandet bör anges i monteringsanvisning.

Vid montering av taksäkerhetsanordningar på tak som är täckta med tätskiktsmatta eller takduk erfordras ofta en lastfördelande plåt, skiva eller dylikt. Även detta bör anges i monteringsanvisning.

Vid infästning på plåt, tätskiktsmatta, takduk eller skiffertak ska konsolernas hela anläggningsyta tätas med 2 mm EPDM-gummi eller kloroprengummi. (Blymellanlägg är inte längre att rekommendera.)

Olika material och konstruktioner av hållarinfästningar måste anpassas till rekommenderad åtdragningskraft. Åtdragningsmomentet bör ligga omkring 50 Nm. Speciellt måste uppmärksammas de krav på täthet som ställs på en taktäckning samt behovet av rörelsemån hos olika taktäckningsmaterial och eller metoder.

Beakta att taksäkerhetsanordningarnas fästdon ofta måste efterdras innan garantitidens utgång. Någon efterdraging vid falsfästen ska inte göras men däremot ska korrosionsskador vid falsfästen särskilt kontrolleras.

Det är viktigt att tillverkare av taksäkerhetsanordningar upprättar utförliga monteringsanvisningar för sina produkter. Det har visat sig, att många montörer saknar kunskaper om hur skyddsanordningar ska fästas i olika takkonstruktioner. Detta har bidragit till att, i övrigt bra, utrustning genom okunnighet blivit felmonterad. Det är viktigt att berörda parter gör allt för att eliminera sådana misstag.

Skyddsutrustning för tak måste efter många års användning ha kvar sin hållfasthet, så att takarbetarna kan lita på utrustningen. Annars kan den utgöra falsk säkerhet och vara till skada mer än till nytta.

Olika infästningssystem

Alla typer av infästningssystem som förbinder de yttre taksäkerhetsanordningarna till takets bärande konstruktion måste uppfylla den hållfasthet, beständighet, täthet och kvalitet som krävs för olika typer av konsoler.

Varje system av taksäkerhetsanordningar måste vara provade tillsammans och vara godkända för att full säkerhet ska kunna uppnås. Det är ofta mycket svårt att förutsäga hur ett nytt system av konsoler, takmaterial och infästningsanordningar uppträder vid en dynamisk påverkan.

Bild 11:14. Lastfördelande plåt på isolering.Bild 11:14. Lastfördelande plåt på isolering.
Bild 11:15. Efterdragning med momentnyckel. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 11:15. Efterdragning med momentnyckel. Foto: Torbjörn Osterling.