Skriv ut

Fotplatta

Detta infästningssystem, som monteras från takets utsida, utgörs av en fotplatta med eller utan glidbar underplatta fastsatt med ett tiotal rostfria skruvar i underlagsspont eller plywood.

Systemet har blivit mycket vanligt och har fått ganska stor spridning under de senaste åren. Monteringen måste utföras så att hela skruvens jämntjocka del tränger igenom underlagssponten för att erhålla max hållfasthet i infästningen. Fotplattan är en enkel infästning för olika konsoler på tegeltak, där det är svårt att komma åt under underlagssponten med motlägg eller där det finns inredda vindar med luftspalt.

Fotplatta av rostfritt stål eller metalliserat stål med glidbar underplatta används för montering av taksäkerhetskonsoler på bandtäckta plåttak. Glidplattan möjliggör temperaturrörelser hos plåtbandet där rörelsebehov föreligger.

Detta infästningssystem har vid dynamiska laboratorieprover visat sig sitta säkert i underlagstaket. Det finns dock ingen längre erfarenhet av, hur dessa infästningssystem kommer att klara framtida påverkan.

Här föreligger dock viss tveksamhet om beständigheten och en önskan finns därför om att infästningssystemet följs upp under en längre tid och därefter utvärderas, innan det får alltför stor spridning. Inte minst har det konstaterats, att man inte alltid använt föreskriven rostfri skruv utan enbart metalliserad skruv, vilket äventyrar systemets framtida beständighet.

Figur 11:63. Fotplatta, justerbar i höjd. Figur: Weland Stål AB.Figur 11:63. Fotplatta, justerbar i höjd. Figur: Weland Stål AB.
Figur 11:62. Fotplatta med glidbar underplatta. Bjarnes System AB.Figur 11:62. Fotplatta med glidbar underplatta. Bjarnes System AB.