Skriv ut

BBR 8:241 Allmänt. Portalkrav

 

Allmänt råd

Det kan betraktas som uppenbart onödigt med särskilda anordningar för tillträde till tak, fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak och skyddsanordningar mot fall då:

  • taket saknar fast arbetsställe och
  • det inte finns något annat särskilt skäl att anta att taket behöver beträdas för byggnadens användning eller drift. Det kan betraktas som uppenbart onödigt med fast säkerhetsutrustning för förflyttning på tak och skyddsanordningar mot fall då
  • taket har låga lutningar och det arbete som behöver utföras för byggnadens användning eller drift utförs på betryggande avstånd från takets kant

Exempel på fasta arbetsställen är skorstenar, ventilationsanläggningar, solfångare, solceller eller vattengångar som måste nås genom att beträda taket. (BFS 2014:3)

Allmänt råd

Fasta anordningar för tillträde till tak bör vara utförda med en korrosionsbeständighet motsvarande den hos varmförzinkat stål med ett skyddande lager om minst 50 µm. Specifikationer och provningsmetoder finns i SS-EN ISO 1461. (BFS 2014:3)

Anordningar avsedda för infästning av säkerhetslinor bör dessutom klara det dynamiska livlinerycket beskrivet i SS-EN 516. (BFS 2014:3)

Allmänt råd

Regler för yrkesmässigt beträdande av tak ges ut av Arbetsmiljöverket.

Regler om driftutrymmen och tillträdesvägar till dessa finns i BBR 3:431.