Lös anliggande stege

Lös anliggande pinnstege får användas som tillträdesled till tak om fasadhöjden vid uppstigningsstället är högst 4 m.

Stegen ska uppställas med en lutning på 75° vilket motsvarar 1 m ut vid markytan, lodrätt räknat från stegens anliggningspunkt mot glidskydd eller hängränna.

Stegen måste ha en längd så att den slutar omkring 1 m över takfoten. Det innebär att stegens totala längd måste vara minst 5 m.

När lös anliggande pinnstege används ska den vid takfoten vara försedd med glidskydd.

Glidskyddet ska vara säkert monterat ovanför hängränna och placeras vid sidan om den fasta takstegen. Detta ger den säkraste och bästa övergången från lös anliggande stege till fast takstege vid upp- och nergång till och från taket.

Fast glidskydd på tak ska passa för anliggande stege enligt SS 2091 med högsta invändiga bredd på 440 mm.

När stegen inte används ska den hängas upp horisontellt på avsedd plats.

Endast stegar som är typgodkända eller typkontrollerade enligt Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 1999:10 får användas.

Figur 11:36. Rekommenderad lutning av stege. Figur 11:36. Rekommenderad lutning av stege.
Figur 11:37. Glidskydd.Figur 11:37. Glidskydd.