Takstegar: Takpinnstegar och taktrappstegar

För att möjliggöra bästa möjliga förflyttning på taket bör lämplig tillträdesanordning väljas med hänsyn till taklutning.

Vid taklutningar under 12° kan gångbrygga med fördel användas även i takfallets riktning; se figur 11:41.

Vid branta takfall större än 1:3 (~18°) kan krävas takstegar mellan takfot och takbrott upp till gångbrygga, så kallad fallstegar.

Takpinnstegar och taktrappstegar med en gåbredd av 0,35 m och halkstopp på sidorna ska – om inte typgodkänd eller certifierad utrustning användes – sättas fast i undertaket med hållare och genomgående skruv med bricka samt mutter, c högst 2 m. Mothållsjärn eller träregel på undersidan ska ha en längd av minst 0,35 m; se figur 11:44 och AMA Hus avsnitt NSJ.

Alla takstegar måste vara fastsatta på minst fyra infästningsställen – två upptill och två nertill på taket – så att stegarna inte går att röra i sidled. Vid korta takfall till exempel på villor kan godtas att mellan infästningsstället upptill och nertill på taket använda distanskonsoler vilka enbart fungerar som stöd mot takbeläggningen. Pinnarna i takpinnstegar måste vara genomgående i sidostängerna och svetsade eller till exempel stukade på utsidan.

Om typgodkända eller certifierade takstegar föreskrivs måste godkända kombinationer anges genom beskrivningar och ritningar på konsol, snabbfäste, falsfäste eller fotplatta samt i vilka underlag dessa kan monteras tillsammans.

Vilka kombinationer som får utföras ska framgå från tillverkarna i deras monteringsanvisningar.

Lösa taksteg (bärläktsteg) som fästs i vanliga, klena (25 x 38 mm) bärläkt klarar inte de krav som ställs för typgodkännande eller certifiering enligt gällande standard. Man avråder från användning av taksteg på byggnader med fasadhöjd större än 4 m.

Figur 11:41. Gångbrygga.Figur 11:41. Gångbrygga.
Figur 11:42. Taktrappstege.Figur 11:42. Taktrappstege.
Figur 11:43. Takpinnstege.Figur 11:43. Takpinnstege.
Figur 11:44. Infästning av takstege, detalj.Figur 11:44. Infästning av takstege, detalj.