Säkerhetshakar

Säkerhetshakar för tak är en ny europastandard,      SS-EN 517, och en helt ny produkt för Sverige och även för övriga Norden.

Dessa säkerhetshakar är mycket vanliga i många länder i Europa – särskilt i Tyskland har de noterats vid studier av taksäkerhetsanordningar. Säkerhetshakarna är en intressant produkt som har många funktioner utöver att utgöra förankringspunkt för säkerhetslina. För tillämpningen enligt svenska byggregler kan säkerhetshaken direkt jämföras med kravet på tidigare så kallade fästöglor på låglutande tak mindre än 1:10 (~ 6°).

Säkerhetshaken är dock enligt SS-EN 517 indelad i två typer.

Typ A ska klara belastningar parallellt med taklutning.

Typ B ska klara belastningar vinkelrätt och parallellt med taket.

Säkerhetshakar har lägre krav på statisk punktbelastning (5 kN) än förankringsöglor (10 kN). Säkerhetshakar ska liksom förankringsöglor klara kravet vid det dynamiska testet (beskrivet under rubriken Nockräcke) och utgör därmed godkänd förankring av säkerhetslina enligt svenska byggregler under förutsättning att hänvisning sker till typ B.

Kravet på infästning i den bärande takkonstruktionen är detsamma som för förankringsöglor.

  • Fasadhöjd över 3 m
  • Taklutning mindre än 1:10 (~ 6°)

I Europa har man normalt inte använt gångbryggor som förankringspunkter för säkerhetslinor på tak. Säkerhetshakar har däremot lång tradition som förankringspunkter för säkerhetslinor, stegar med mera. Hakarna har därför sitt breda användningsområde utomlands på tak med större lutning än ~ 6°.

Slutsatsen blir att användningen av säkerhetshakar för branta tak i Sverige kan eventuellt bli aktuell vid exempelvis tak med komplicerade och branta takytor med många hinder samt vid tornliknande byggnader. Dessa säkerhetshakar med så många olika funktioner kan komma till stor nytta vid enklare reparations- och underhållsarbete på tak som komplement till gångbryggor och räcken.

Figur 11:55. Säkerhetshake enligt SS-EN 517.Figur 11:55. Säkerhetshake enligt SS-EN 517.
Bild 11:10. Säkerhetshakar på ett tak i Tyskland.Bild 11:10. Säkerhetshakar på ett tak i Tyskland.