Öglor

På låglutande tak under cirka 6° godtas att säkerhetslina får förankras i öglor.

Öglan ska ha en förankringspunkt för säkerhetslinan 0,15 m över takytan. De monteras på cirka 5 m inbördes avstånd och på högst 10 m avstånd från takfoten, på i princip samma sätt som nockräckeskonsoler.

Öglorna ska klara ett kraftigt ryck i säkerhetslina. Öglorna ska därför förutom dess dynamiska belastning tåla en statisk punktbelastning av 10 kN i den eller de riktningar som belastningen kan angripa vid användandet.

  • Fasadhöjd över 3 m
  • Taklutning mindre än 1:10 (~ 6°)

Statisk och dynamisk provning utföres enligt SS-EN 795, Klass A2.

Det gäller minst samma krav på infästning i den bärande takkonstruktionen som för nockräcken. Hållaren måste sitta stumt fast på taket med genomgående skruv med bricka och mutter. Mothållsjärn eller träregel på undersidan av yttertaket ska ha en längd av 0,5 m – om inte typgodkänt eller certifierat infästningssystem användes, vilka godkänts tillsammans med aktuell ögla.

På låglutande tak krävs särskild planering och förberedelse för underlag till infästning av öglor vid projektering av tak där ytskiktet av tätskiktsmatta, takduk eller plåt är lagt direkt på isoleringen. Om det på taket finns uppbyggnader för ventilations- eller hissmaskinrum kan förankringsöglorna med fördel monteras på väggarna till dessa uppbyggnader.

Det avrådes från att montera förankringsöglor i endast ett falsfäste för dubbelfalsad plåt.

Figur 11:53. Ögla. Figur: Lindab.Figur 11:53. Ögla. Figur: Lindab.
Figur 11:54. Fäste för ögla monterad på infästningsplåt. Figur: Lindab.Figur 11:54. Fäste för ögla monterad på infästningsplåt. Figur: Lindab.
Bild 11:9. Öglor monterad på tornuppbyggnad.Bild 11:9. Öglor monterad på tornuppbyggnad.